11 فروردین 1402
محمد رضا طبيبي

محمد رضا طبیبی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشنده علوم اقتصادی و اداری
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 2574
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه تطبیقی برون سپاری فعالیتها در سازمانهای دولتی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
مطالعه تطبیقی، برون سپاری، سازمان های دولتی
پژوهشگران مرتضی موقر (نفر اول) ، محمد رضا طبیبی (نفر دوم) ، فاطمه ایزدی (نفر سوم)

چکیده

در سال های اخیر برخی از سازمان های دولتی به منظور بهبود کیفیت خدمات و محصولات، کاهش هزینه ها و زمان تولید و بطور کلی افزایش اثربخشی سازمان، اقدام به برون سپاری به بخش خصوصی نموده اند و چنین به نظر می رسد که سازمان ها با برون سپاری فعالیت های خود به شرکت های خصوصی بهتر می توانند بر روی فعالیت هایی که ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کنند تمرکز کرده و بدین طریق اثربخشی فعالیت های خود را به حداکثر برسانند. یک علت عمده در افزایش به کارگیری فزاینده برون سپاری در سازمان های دولتی، تغییر و تحولات محیطی وتأثیر آن بر دانش و عملکرد سازمان است. هدف پژوهش تعیین بهترین و مناسب ترین معیار برای انجام برون سپاری مناسب در فعالیت های قابل واگذاری خاص سازمان های دولتی می باشد. در این تحقیق از روش توصیفی استفاده شده است که داده های آن با استفاده از تحقیقات گذشته در این زمینه جمع آوری شده است و همچنین با توجه به تحقیقات گذشته در این زمینه، بسیاری از نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت بین برون سپاری و افزایش کیفیت خدمات و کاهش در هزینه ها همچنین تخصیص بهینه ی منابع و افزایش بهره وری و سودآوری وجود دارد.