16 خرداد 1402
محمد رضا طبيبي

محمد رضا طبیبی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشنده علوم اقتصادی و اداری
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 2574
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

معرفی

تحلیل گر کسب و کار، بازمهندسی فرایندها، کسب و کار بین المللی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مدیریت استراتژیک ، علامه طباطبایی ، ایران (1384 - 1388)
    عنوان رساله: مدیریت استراتژیک زنجیره تامین محصولات کشاورزی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
ابوالحسن حسینی، محمد رضا طبیبی، پریسا علی نتاج (1397) تاثیر شدت رقابت بر عملکرد سازمانی با نقش مدیریت منابع انسانی راهبردی و تصویر برند (مورد مطالعه: هتلهای استان مازندران) برنامه ریزی و توسعه گردشگری: 7; 82-101
2
عباس فرازی، ابراهیم صالحی عمران، محسن علیزاده ثانی، محمد رضا طبیبی (1395) ارائه الگوی مفهومی برنامه ریزی راهبردی مبتنی بر زمینه دانشگاهی ایران آموزش عالی ایران: سال هشتم شماره سوم; 51-77
3
عباس فرازی، ابراهیم صالحی عمران، محسن علیزاده ثانی ، محمد رضا طبیبی (1395) ارائه الگوی مفهومی برنامه ریزی راهبردی مبتنی بر زمینه دانشگاهی ایران آموزش عالی ایران: 8; 51-77
4
5
ابوالحسن حسینی، محمد رضا طبیبی، علی حسینی (1395) بررسی تأثیر هم راستایی راهبردهای بازاریابی و عملکرد زنجیره تأمین بر عملکرد سازمانی در شرکت های صنعتی تولید مبلمان اداری استان تهران تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران: جلد 31 ، شماره 3،; صفحه 540 - 522
6
محمد رضا طبیبی، میثم شیرخدایی، امید رحیمی مقدم (1395) بررسی تأثیر قیمت گذاری با اعداد انتهایی غیر روند بر روی پردازش اطّلاعات قیمتی مصرف کنندگان بررسی های بازرگانی: 78; 1-16
7
محمد رضا طبیبی، ابوالحسن حسینی، تیمور رضایی (1394) ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد گردشگری به روش IPA گردشگری شهری: دورة 2، شمارة 3،; ص219-231
8
محمد رضا طبیبی، میثم شیرخدایی، نسیم صیداحمدی (1394) اولویت بندی عوامل موثر در ارزیابی صادرکنندگان بر اساس شاخص انعطاف پذیری تحقیقات بازاریابی نوین: سال پنجم، شماره 2 (پیاپی 17); 37-52
9
مهرداد مدهوشی، محمد رضا طبیبی، وحید نورنژاد (1394) بررسی رابطه بین استراتژیها، توانمندسازها و قابلیتهای فرایند مدیریت دانش با توانمندسازی کارکنان پژوهشنامه مدیریت اجرایی: مقاله 3، دوره 7، شماره 13; 137-162
10
علی صالحی راد، محمد رضا طبیبی، محسن عسگری، فاطمه جابری (1393) چالش ها،موانع و راهکارهای پیشنهادی برای توسعه صنایع نساجی و چرم در ایران علوم و فناوری نساجی: 2; 29-33
مقاله ارائه‌شده
1
شاهین کریمیان، میثم شیرخدایی، محمد رضا طبیبی، یوسف عیسی زاده روشن (1399) بررسی عوامل مؤثر بر صادرات محصولات غیر نفتی ایران و اولویتبندی بازارهای هدف صادراتی این محصولات؛ کاربرد مدل جاذبه (مطالعهی موردی: صنعت پوست و چرم ایران) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری مدیریت کسب و کار و اقتصاد، ایران¡ تهران
2
شاهین کریمیان، میثم شیرخدایی، محمد رضا طبیبی، یوسف عیسی زاده روشن (1399) بررسی عوامل مؤثر بر صادرات پوست و چرم ایران (کاربرد مدل جاذبه) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری مدیریت کسب و کار و اقتصاد، ایران¡ تهران
3
محسن علیزاده ثانی، محمد رضا طبیبی، روح الله نظری (1397) شاخص های کلیدی داشبورد منابع انسانی در سازمان های اموزشی و پژوهشی دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار، ایران¡ تبریز
4
mohammadreza tabibi, elnaz Moayer (2018) HRM dashboard development: a comparative study of university of Mazandaran international conference management economics social science, Australia, Sydney
5
مرتضی موقر، محمد رضا طبیبی، فاطمه ایزدی (1396) مطالعه تطبیقی برون سپاری فعالیتها در سازمانهای دولتی کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفته، ایران¡ مشهد
6
غنچه شیخ زاده، میثم شیرخدایی، محمد رضا طبیبی (1395) بررسی تاثیر نگرانی های زیست محیطی مصرف کننده بر قصد خرید برنج های ایرانی و خارجی سومین کنفرانس ملی عاوم و مدیریت محیط زیست، ایران¡ اردبیل
7
محمد رضا طبیبی، پگاه آقایی کمازانی (1395) شناسایی و اولویت بندی معیارهای عملکرد مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتری با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای فازی دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت,حسابداری و اقتصاد، ایران¡ تهران
8
محمد رضا طبیبی، تهمینه سادات ریوندی (1395) بررسی مذاکره در اسلام دومین کنفرانس بین المللی مدیریت,نوآوری,کارآفرینی، ایران¡ تهران
9
محمد رضا طبیبی، میثم شیرخدایی، وحید کهنسال (1395) پیشنویس مقاله ارائه شده ثبت شده در 1395/11/25 1:41:32 ق.ظ اولین کنفرانس بین المللی مدیریت,حسابداری,علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی، ایران¡ مازندران
10
محمد رضا طبیبی، سمیه خسروی، هاجر خسروی (1395) رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد مالی شرکت ها کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، ایران¡ تهران
11
محمد رضا طبیبی، امید رحیمی مقدم (1395) پیشنویس مقاله ارائه شده ثبت شده در 1395/11/23 0:49:59 ق.ظ دومین کنفرانس بین المللی حسابداری,اقتصاد و مدیریت مالی، ایران¡ تهران
12
محمد رضا طبیبی، محسن علیزاده ثانی، رقیه محمدنژاد (1395) پیشنویس مقاله ارائه شده ثبت شده در 1395/11/22 10:50:34 ب.ظ نخستین کنفرانس بین المللی هوش تجاری و سازمانی پارادایم های نوین مدیریتی، ایران¡ تهران
13
محمد رضا طبیبی، مائده فرجی (1395) اهمیت هوش تجاری در ایجاد مزیت رقابتی پایدار نخستین کنفرانس بین المللی هوش تجاری و سازمانی پارادایم های نوین مدیریتی، ایران¡ تهران
14
زهرا تیموری، محسن علیزاده ثانی، محمد رضا طبیبی (1395) پیشنویس مقاله ارائه شده ثبت شده در 1395/11/22 11:35:48 ب.ظ نخستین کنفرانس بین المللی هوش تجاری و سازمانی پارادایم های نوین مدیریتی، ایران¡ تهران
15
زهرا تیموری، محسن علیزاده ثانی، محمد رضا طبیبی (1395) عوامل موفقیت در مذاکرات تجاری در سطح بین المللی نخستین کنفرانس بین المللی هوش تجاری و سازمانی پارادایم های نوین مدیریتی، ایران¡ تهران
16
میثم شیرخدایی، محمد رضا طبیبی، سولماز صنوبر (1395) بررسی عوامل موثر بر انتخاب برند داخلی نخستین کنفرانس بین المللی هوش تجاری و سازمانی پارادایم های نوین مدیریتی، ایران¡ تهران
17
محمد رضا طبیبی، مژگان قادری (1395) سبک های مذاکراتی صاحبان صنایع نفتی روسیه سومین کنفرانس بین المللی نفت,گاز,پالایش و پتروشیمی، ایران¡ تهران
18
محمد رضا طبیبی، علی صالحی راد، محسن عسکری، فاطمه جباری (1395) ارزیابی تطبیقی شاخص های عملکرد تجاری صنایع نساجی و چرم دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، ایران¡ اصفهان
19
ابوالحسن حسینی، محمد رضا طبیبی، علی حسینی (1394) مطالعه تطبیقی رابطه بین عملکرد زنجیره تامین با عملکرد سازمانی سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکار ها، ایران¡ شیراز
20
مهرداد مدهوشی، محمد رضا طبیبی، فاطمه خزایی (1394) ارائه چارچوبی جهت ارزیابی و انتخاب بازارهای هدف بین المللی اولین کنفرانس بین المللی حسابداری,مدیریت و نوآوری در کسب و کار، ایران¡ گیلان
21
مهرداد مدهوشی، محمد رضا طبیبی، فاطمه خزایی (1394) اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب بازار هدف صادراتی صنعت کاشی و سرامیک ایران بر اساس روش تحلیل شبکه ای فازی اولین کنفرانس بین المللی حسابداری,مدیریت و نوآوری در کسب و کار، ایران¡ گیلان
22
مائده فرجی، محمد رضا طبیبی، محسن علیزاده ثانی (1394) تغییر برند,چرا و چونه؟ دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
محمد رضا طبیبی (1396) داشبوردهای مدیریتی از ایده تا اجرا دانشگاه مازندران
2
محمد رضا طبیبی (1395) آشنایی با ابزار trade mapدر مدیریت صادرات ,واردات دانشگاه مازندران
3
محمد رضا طبیبی (1394) فرصت های کسب و کار با کشور های همسایه دریای خزر دانشگاه مازندران
4
محمد رضا طبیبی (1394) تحول سازمانی,نگاهی نوین دانشگاه مازندران