11 فروردین 1402
محمد رضا طبيبي

محمد رضا طبیبی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشنده علوم اقتصادی و اداری
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 2574
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عوامل موثر بر انتخاب برند داخلی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
هویت فرهنگی,میهن گرایی مصرف کننده,تمایل به خرید برند داخلی
پژوهشگران میثم شیرخدایی (نفر اول) ، محمد رضا طبیبی (نفر دوم) ، سولماز صنوبر (نفر سوم)

چکیده

امروزه مصرف کنندگان امکان انتخاب های وسیعی از مین کالا های ساخت داخلی و یا خارجی دارند.که این امر با افزایش تجارت بین الملل و گشوده شدن بازار کشورها بر روی محصولات خارجی میسر گردیده است.این عامل پژوهشگران را بر آن داشته تا مطالعه کنند مصرف کنندگان با خصوصیات جمعیتی متفاوت در عمل با توجه به ارزش ها و گرایش های خود از یک طرف و ادراک از کیفیت و ارزش کالاهای مختلف از سوی دیگر چگونه اقدام به خرید می کنند.آیا عامل کشور سازنده را در هنگام خرید مدنظر قرار می دهند و خرید کالای داخلی را بر کالای خارجی ترجیح می دهند یا صرفا به ارزش های درک شده از کالا توجه می کنند و نسبت به مفهوم میهن گرایی مصرف کننده و هویت فرهنگی بی اعتنا می باشند.در این پژوهش از طریق بررسی اسناد و متون مربوط به حوزه ی بازاریابی و رفتار مصرف کننده به بررسی دو عامل روانشناختی موثر بر انتخاب برند داخلی پرداخته شده است.این دو عامل میهن گرایی مصرف کننده و هویت فرهنگی است.برای افزایش تمایل به برند داخلی باید این دو عامل را بهبود ببخشیم.