01 مهر 1398

میثم شیرخدایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 9125225939
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
محمد مهدی احمدیان، حسنعلی آقاجانی، میثم شیرخدایی، امیر منصور طهرانچیان (1397) مقایسه تطبیقی پیچیدگی اقتصادی کشورهای منتخب در بستر نظام ملی نوآوری پژوهش های اقتصاد و توسعه منطقه ای: دوره 25 شماره 16; 87-123
2
3
هومن شبابی، محمود یحیی زاده فر، سعید راسخی، میثم شیرخدایی (1397) بررسی رابطه متغیرهای اثرگذار بر توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی درایران با رویکرد پویایی سیستم نوآوری و ارزش آفرینی: 7 (13); 55-78
4
میثم شیرخدایی، حمیدرضا فلاح لاجیمی، مریم فضل اله تبار لدری (1397) ضدبازاریابی مصرف دخانیات و اولویت‎بندی راهکارها با استفاده از تکنیک‎های تصمیم‎گیری چند معیاره مدیریت بازرگانی (دانش مدیریت سابق) -دانشگاه تهران: 10; 547-566
5
سید رسول مرتضوی فر، فرزام فرزان، میثم شیرخدایی (1397) بررسی نقش جنسیت در انتخاب رنگ پوشاک ورزشی در بین دانشگاهیان دانشگاه مازندران پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی: 27; 177-188
6
ابوالحسن حسینی، میثم شیرخدایی، مائده نامور (1397) بررسی تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند بر وفاداری رفتاری با نقش واسطه قدرشناسی مشتری (مورد مطالعه: اعضای باشگاه مشتریان چرم مشهد) راهبردهای بازرگانی – دانشگاه شاهد: دوره 15 شماره 11; 54-71
7
سهیل نجات، میثم شیرخدایی، حسین بهمنی تبریزی (1396) بررسی تاثیر تجربه نوستالژیک برند، رضایت برند و بازاریابی پایدار بر عشق برند و پیامدهای آن مدیریت برند: دوره 4 شماره 4; 13-39
8
زهره داوودی، میثم شیرخدایی، محسن نورائی (1396) باز تعریف تبلیغات تجاری از منظر اسلام با روش کیفی پژوهشهای اجتماعی اسلامی: 114; 117-142
9
محمود یحیی زاده فر، هومن شبابی، سعید راسخی، میثم شیرخدایی (1396) مدل ساختاری-تفسیری سطح بندی عوامل اثرگذار بر ارتباط توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی در ایران سیاست علم و فناوری: 3; 77-94
10
حسن غلامی قاجاری، معصومه کلاته سیفری، میثم شیرخدایی (1396) شناسایی راهکارهای موفقیت استراتژی تقلید در شرکت های کارآفرین ورزشی (مطالعه موردی: شرکت طنین پیک سبلان، برند بتا) رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی: http://ntsmj.issma.ir/browse.php?a_code=A-10-771-2; 37-51
11
هومن شبابی، محمود یحیی زاده فر، سعید راسخی، میثم شیرخدایی (1396) تبیین ارتباط توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی درایران با رویکرد دیماتل مبتنی بر فرآیند تحلیل شبکه مدیریت توسعه فناوری: 5 (3); 105-142
12
میثم شیرخدایی، فرزام فرزان، سیده سعیده عالم طلب پشتیری (1396) بازاریابی ورزشی: تبیین نقش عوامل اجتماعی در پذیرش ورزش جدید (مورد مطالعه: ورزش جدید پینت بال) پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی: 13; 1-12
13
فرشته خلیلی پالندی، میثم شیرخدایی، فرزام فرزان، رزیتا فتحی (1396) مقایسه میزان ترشح هورمون اکسی توسین متعاقب مشاهده پیام بازرگانی در مردان ورزشکار و غیرورزشکار پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی: 13; 1-18
14
ابوالحسن حسینی، میثم شیرخدایی، احمد عباسی (1396) بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کننده با نقش میانجی ترجیح برند سبز چشم انداز مدیریت بازرگانی: 16; 109-125
15
زهرا آزموده مقدم، معصومه کلاته سیفری، فرزام فرزان، میثم شیرخدایی (1395) تبیین رابطه کارآفرینی مستقل بر هوشمندی رقابتی مدیران باشگاههای بدنسازی آقایان استان تهران پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی: دوره 6، شماره 12; 17-32
16
میثم شیرخدایی، محسن علیزاده ثانی، فهیمه آملی دیوا (1395) بررسی تاثیر تصویر مقصد بر رضایت و مقاصد رفتاری در گردشگری سلامت (مورد مطالعه: آبگرم معدنی لاویج)، برنامه ریزی و توسعه گردشگری: مقاله 8، دوره 5، شماره 17، تابستان 1395; 128- 145
17
محمد رضا طبیبی، میثم شیرخدایی، امید رحیمی مقدم (1395) بررسی تأثیر قیمت گذاری با اعداد انتهایی غیر روند بر روی پردازش اطّلاعات قیمتی مصرف کنندگان بررسیهای بازرگانی: 78; 1-16
18
mahmood yahyazadehfar, , nazi gholami (2016) Clients Behavioral Responses toward Online Advertising: Assessing the role of Trust and Attitude toward online advertisin international journal of business economics and management studies: 1; 60-74
19
ابوالحسن حسینی، میثم شیرخدایی، سعید سعیدی (1395) بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عشق به برند با تبیین نقش میانجی اعتماد به برند چشم انداز مدیریت بازرگانی: 15; 139-155
20
سیده زینب ابراهیم زاده گنجی، میثم شیرخدایی، ابوالحسن حسینی (1395) ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی مطالعات مدیریت گردشگری: 11; 111-129
21
میثم شیرخدایی، فرشته خلیلی پالندی ، هاجر شیرازی (1395) بازاریابی اجتماعی در سازمان امور مالیاتی: تبیین نقش انتقام ارباب رجوع در تمایل به فرار مالیاتی پژوهشنامه مالیات-سازمان امور مالیاتی کشور: 24- 32; 97-123
22
میثم شیرخدایی، سهیل نجات، امیر اکبری (1395) بخش بندی بازار بیمه عمر از طریق سیک زندگی مشتریان با استفاده از الگوی (AIO) تحقیقات بازاریابی نوین: فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین 2931 ); 55-74
23
محمد رضا طبیبی، میثم شیرخدایی، نسیم صیداحمدی (1394) اولویت بندی عوامل موثر در ارزیابی صادرکنندگان بر اساس شاخص انعطاف پذیری تحقیقات بازاریابی نوین: سال پنجم، شماره 2 (پیاپی 17); 37-52
24
میثم شیرخدایی، میثم شیرخدایی ، امیرحسین نوری پور ، فاطمه شریعتی (2014) تتبیین نقش عوامل مربوط به برند و عناصر منتخب آمیخته بازاریابی در قصد خرید برند ملی مدیریت برند: ;
25
میثم شیرخدایی، میثم شیرخدایی ، امیرحسین نوری پور (2014) مواد غذایی حلال: بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مصرف کنندگان در اروپا فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین: ;
26
میثم شیرخدایی، میثم شیرخدایی ، ندا طهماسبی روشن ، فرشته خلیلی پالندی (2014) مشتری گرایی کارکنان: تبیین نقش فضای کاری اخلاقی و تناسب فرد و سازمان اخلاق در علوم و فناوری: ;
27
میثم شیرخدایی، میثم شیرخدایی ، سید حمید خداداد حسینی ، علیرضا مسیبی ، جلال خرم (2014) بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر کیفیت استراتژی در زنجیره تامین سبز با تبیین نقش رابطه گرایی؛ (مورد مطالعه شرکتهای اقماری و وابسته به ایران خودرو) پژوهشنامه مدیریت اجرایی ایران: ;
28
میثم شیرخدایی، میثم شیرخدایی ، محسن علیزاده ثانی ، ندا طهماسبی روشن (2014) سنجش تجربی هم افزایی در بازاریابی مجله علمی- پژوهشی تححقیقات بازاریابی نوین ایران: ;
29
میثم شیرخدایی، فرشته خلیلی پالندی ، میثم شیرخدایی ، فرزام فرزان، رزیتا فتحی (2014) مقایسه میزان ترشح هورمون اکسی توسین متعاقب مشاهده پیام بازرگانی در مردان ورزشکار و غیرورزشکار پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی ایران: ;
30
میثم شیرخدایی، Mehran Rezvani ، Meisam Shirkhodaie ، Morteza Khazaei (2014) The Impact of nature of institute on entrepreneurial marketing the moderating role of organizational structure American Journal of Scientific Research: ; 130-138
31
میثم شیرخدایی، Maysam Shirkhodaee ، Saeed Rezaee (2014) The power of creative advertising and consumers perceived risk Journal of promotion management: ; 590-606
32
ایوب رمضانی، محمود یحیی زاده فر، میثم شیرخدایی (1392) بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی: مورد مطالعه دانشگاه مازندران آموزش عالی ایران: 2; 0
33
میثم شیرخدایی، مهرداد مدهوشی ، میثم شیرخدایی ، سعید رضایی ، ایوب رمضانی (2013) بررسی ویژگی های تبلیغ ویروسی و علت انتشار آن در اینترنت فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین ایران: ; 37-47
34
میثم شیرخدایی، ایوب رمضانی ، محمود یحیی زاده فر ، میثم شیرخدایی (2013) بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی؛ مورد مطالعه دانشگاه مازندران آموزش عالی ایران: ;
35
میثم شیرخدایی، میثم شیرخدایی ، امیرحسین نوری پور (2013) بررسی نقش نگرش به گواهی برند حلال در خلق ارزش ویژه برند دو فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت اسلامی ایران: ;
36
میثم شیرخدایی، میثم شیرخدایی ، وحید ناصحی فر ، فرشته غلامی (2013) دسته بندی ریسک های بین المللی موثر بر انتخاب روش ورود به بازارهای خارجی: صنعت خودرو ایران پژوهش های مدیریت منابع سازمانی ایران: ;
37
میثم شیرخدایی، میثم شیرخدایی ، امیرحسین نوری پور ، فاطمه شریعتی (2013) اندازه گیری تاثیر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری بر قصد خرید مواد غذایی حلال در بازارهای کلیدی اروپا پژوهشنامه مدیریت بازاریابی: ;
38
محمود یحیی زاده فر، میثم شیرخدایی، ایوب رمضانی (1391) بررسی تاثیرگرایش به بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد سازمانی در دانشگاه مازندران پژوهشنامه مدیریت اجرایی: 8; 151-170
39
میثم شیرخدایی، Maysam Shirkhodaee ، Saeed Rezaee (2013) Evaluating the persuasive and memory effects of viral advertising International Journal of Online marketing: ; 51-61
مقاله ارائه‌شده
1
فریده انوری، محسن علیزاده ثانی، محمد ولی پور خطیر، میثم شیرخدایی (1397) شناسایی عوامل موفقیت کسب و کارهای الکترونیک با تمرکز بر استراتژی مدیریت بحران (مورد مطالعه: شرکت اینترنتی علی بابا در چین) کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران، ایران، تهران
2
مژده ولی زاده، میثم شیرخدایی، حمیدرضا فلاح لاجیمی (1397) شناسایی روش های تبلیغات اینترنتی تئاتر با رویکرد مطالعه موردی پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، ایران، tehran
3
مریم فضل اله تبار لدری، میثم شیرخدایی، حمیدرضا فلاح لاجیمی (1396) کاربرد تکنیک بهترین - بدترین ( BWM) در رتبه بندی سازوکارهای ضدبازاریابی گرایش به مصرف دخانیات ( مورد مطالعه دانشگاه مازندران) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، ایران، بابلسر
4
غنچه شیخ زاده، میثم شیرخدایی، محمد رضا طبیبی (1395) بررسی تاثیر نگرانی های زیست محیطی مصرف کننده بر قصد خرید برنج های ایرانی و خارجی سومین کنفرانس ملی عاوم و مدیریت محیط زیست، ایران، اردبیل
5
میثم شیرخدایی، فرزام فرزان، سیده سعیده عالم طلب پشتیری، سید رسول مرتضوی فر (1395) رابطه بین رسانه های جمعی و پذیرش رشته ورزشی جدید پنتبال در میان بانوان با رویکرد بازاریابی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز، ایران، تهران
6
محمد رضا طبیبی، میثم شیرخدایی، وحید کهنسال (1395) پیشنویس مقاله ارائه شده ثبت شده در 1395/11/25 1:41:32 ق.ظ اولین کنفرانس بین المللی مدیریت,حسابداری,علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی، ایران، مازندران
7
میثم شیرخدایی، محمد رضا طبیبی، سولماز صنوبر (1395) بررسی عوامل موثر بر انتخاب برند داخلی نخستین کنفرانس بین المللی هوش تجاری و سازمانی پارادایم های نوین مدیریتی، ایران، تهران
8
ابوالحسن حسینی، میثم شیرخدایی، مائده نامور (1395) نقش بازاریابی رابطه مند در کارآفرینی چهارمین همایش ملی کارآفرینی و رشد اقتصادی، ایران، بابلسر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
سید رسول مرتضوی فر، فرزام فرزان، میثم شیرخدایی (1394) بررسی نقش عوامل موثر بر انتخاب رنگ پوشاک ورزشی
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!