17 بهمن 1401
سعيد ميرزانژاد

سعید میرزانژاد

مرتبه علمی: استاد
نشانی: مازندران-بابلسر-دانشگاه مازندران-دانشکده علوم پایه-گروه فیزیک اتمی و مولکولی-کد پستی 95447-47416
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک اتمی و مولکولی (برهمکنش لیزر-پلاسما)
تلفن: 09111126004
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی کیفیت شتاب بسته یونی در گرداب مغناطیسی در برهم کنش پالس لیزر پرشدت با پلاسمای نزدیک بحرانی ناهمگن
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
شتاب لیزری یون، رژیم گرداب مغناطیسی، شبیه سازی ذره در سلول دوبعدی
پژوهشگران فاطمه نوراللهی فومشی (نفر اول) ، سعید میرزانژاد (نفر دوم) ، تقی محسن پور (نفر سوم)

چکیده

انتشار پالس لیزر پرشدت در یک پلاسما با چگالی نزدیک بحرانی با تشکیل گرداب مغناطیسی قوی و تشکیل همزمان رشته یونی در امتداد محور کانال باهم رابطه دارند. در این مقاله کیفیت رشته یونی شکل گرفته در برهمکنش پالس لیزر نسبیتی با پلاسمای ناهمگن با شیب چگالی منفی توسط شبیه سازی دوبعدی ذره در سلول بررسی شده است. نشان داده شده است که همزمان با خروج پالس از کانال و کاهش چگالی، گرداب مغناطیسی شروع به گسترده شدن می کند. در این مرحله شتاب نهایی رشته یونی در میدان الکترواستاتیک منبسط شونده رخ می دهد و یک بسته یونی با کیفیت بالا شکل می گیرد. نتایج شبیه سازی های دو بعدی ذره در سلول دست یابی پروتون ها به انرژی چندده MeV را نشان می دهد.