17 بهمن 1401
سعيد ميرزانژاد

سعید میرزانژاد

مرتبه علمی: استاد
نشانی: مازندران-بابلسر-دانشگاه مازندران-دانشکده علوم پایه-گروه فیزیک اتمی و مولکولی-کد پستی 95447-47416
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک اتمی و مولکولی (برهمکنش لیزر-پلاسما)
تلفن: 09111126004
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
تبخیر مایعات توسط موج مکانیکی و تولید پلاسمای سرد بخار مایع در حضور گاز آرگون
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
پلاسمای سرد اتمسفری ،تبخیر سطحی , موج مکانیکی
پژوهشگران علیرضا شریفی (دانشجو) ، فرشاد صحبت زاده لنبر (استاد راهنما) ، سعید میرزانژاد (استاد مشاور)

چکیده

در این تحقیق، ابتدا با تغییرات بر روی دستگاه اولتراسونیک, یک دستگاه تولید بخار سرد به کمک موج مکانیکی ساخته شد و بر روی محفظه ورودی برای ورود گاز آرگون و خروجی برای دستگاه جت پلاسمای ایجاد کردیم برای تولید پلاسما از منبع تغذیه سوئیچینگ استفاده کردیم برای این کار از یک منبع تغذیه ی AC با فرکانس 32 کیلوهرتز برای تولید جت پلاسمای سرد فشار اتمسفری استفاده کردیم. مقادیر ولتاژ و جریان تخلیه به ترتیب بوسیله ی پروب ولتاژ فشار قوی و پروب جریان اندازه گیری و اطلاعات آن بوسیله ی اسیلوسکوپ دیجیتال ثبت شد.و سپس توسسط دستگاه اولتراسونیک بخار آب واتانول و هگزان را با جت پلاسما آرگون ترکیب و طیف حاصل از آن را به کمک دستگاه طیف سنج s100 و سپس نرم افزار originبرسی و طول موج پیک طیفها اندازه گیری و نوع عناصر شناسایی شد. همچنین دما الکترونی و دمای ارتعاشی گونه های کربن به ترتیب با استفاده از روش رسم بولتزمن محاسبه شد.