29 اسفند 1401
نصرت اله گودرزي

نصرت اله گودرزی

مرتبه علمی: مربی
نشانی:
تحصیلات: کارشناسی ارشد / شهرسازی
تلفن: 09125759105
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

معرفی

حوزه های مورد علاقه برای پژوهش برنامه ریزی شهری برنامه ریزی مسکن فضاهی شهری مدیریت فضای عمومی شهری مدیریت شهری تاریخ و فرهنگ شهرنشینی جهان شهرهای ایرانی اسلامی ساماندهی محلات شهری پیاده مداری شهرهای سبز و بوم محور شهر هوشمند و شهر خلاق

علایق پژوهشی

  • حوزه های مورد علاقه برای پژوهش برنامه ریزی شهری برنامه ریزی مسکن فضاهی شهری مدیریت فضای عمومی شهری مدیریت شهری تاریخ و فرهنگ شهرنشینی جهان شهرهای ایرانی اسلامی ساماندهی محلات شهری پیاده مداری شهرهای سبز و بوم محور شهر هوشمند و شهر خلاق
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
آرزو شفیع زاده، ایرج اسدی، نصرت اله گودرزی (1399) سنجش وتبیین عملکرد محدودهها و حریم های شهری در کنترل سرریز رشد شهری استان مازندران مطالعات ساختار و کارکرد شهری: دوره 8. شماره 26، بهار 1400 .; 214-236
2
صادق فکور، ایرج اسدی، نصرت اله گودرزی (1398) سنجش پراکنده رویی شهری در کلان‏ شهر مشهد جغرافیا و توسعه فضای شهری: دوره 6 شماره 1; 125-103
مقاله ارائه‌شده
1
شقایق ساعی، ایرج اسدی، نصرت اله گودرزی (1399) ارزیابی تحقق پذیری طرح های توسعه شهری هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران، ایران¡ تهران
2
الیاس کاظم زاده مس چی، نوین تولایی، نصرت اله گودرزی (1396) مطالعه مسئله شناسانه خانه های دوم و ارائه شاخص های سنجش اثرات آنها بر پایداری اجتماعی و اقتصادی شهرها اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با محوریت فرهنگ معماری اسلامی ایرانی، جمهوری اسلامی ایران¡ تهران
3
سیامک خانی، نوین تولایی، نصرت اله گودرزی (1395) امکانسنجی تحقق شهر خلاق در شهرهای میانی ایران؛ با تأکید بر تحقق گردشگری فرهنگی- هنری (مطالعه موردی: شهر آمل) همایش ملی آموزش عالی و توسعه پایدار گردشگری، ایران¡ بابلسر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
رضا میرعرب رضی، نصرت اله گودرزی (1400) تعریف، تبیین و ارایه مدل استاندارد طراحی فضای کلاس های درس دانشگاهی دانشگاه مازندران
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
نصرت اله گودرزی (1395) بوم محوری در شهرسازی با تاکید بر آب دانشگاه مازندران، دانشکده هنر و معماری
2
نصرت اله گودرزی (1394) مولفه های شفافیت در مدیریت شهری دانشگاه مازندران، دانشکده هنر و معماری

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه شهرسازی (1384 - 1391)
بیشتر

گالری تصاویر

گودرزي