01 فروردین 1402
محسن نژاد اصغر

محسن نژاد اصغر

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: گروه فیزیک دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: 09355892196
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

 • دکترای تخصصی نجوم و اخترفیزیک ، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران (1381 - 1383)
  عنوان رساله: ناپایداری حرارتی
 • فوق لیسانس نجوم و اخترفیزیک ، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران (1373 - 1376)
  عنوان پایان‌نامه: ناپایداری حرارتی
 • لیسانس فیزیک اتمی و مولکولی ، دانشگاه شیراز ، ایران (1369 - 1373)
  عنوان پایان‌نامه: ندارد
بیشتر

علایق پژوهشی

 • شکل گیری ستارگان و سیارات از ابرهای مولکولی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Hamed Vahdanian, Mohsen Nejad-Asghar (2022) Some aspects of rotation and magnetic-field morphology in the infrared dark cloud G34.43+00.24 MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY: 512; 4272-4279
2
Nahid Bahmani, Mohsen Nejad-Asghar (2021) Non-isothermal effects on the static equilibria of magnetized layers of molecular clouds Bulgarian Astronomical Journal: 35; 28-38
3
Mohsen Nejad-Asghar (2019) Thermal instability through the outer half of quasi-static spherically symmetric molecular clumps and cores Astrophysics and Space Science: 364; 122-130
4
Nahid Bahmani, Mohsen Nejad-Asghar (2018) The effect of magnetic field morphology on the structure of massive IRDC clumps ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE: 363; 171-177
5
محسن نژاد اصغر (1396) تأثیر مقیاس زمان سرمایش و غیرایده آل بودن گاز در امواج ضربه ای پژوهش فیزیک ایران: 17; 365-370
6
S. Akram Yaghouti, Mohsen Nejad-Asghar, Shahram Abbassi (2017) The Kelvin-Helmholtz instability in the Orion nebula: the effect of radiation pressure MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY: 470; 2559-2565
7
Mahjubeh Elyasi, Mohsen Nejad-Asghar (2017) The instability of viscous self-gravitating protostellar disk affected by density bump ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE: 362; 155-161
8
Mohsen Nejad-Asghar (2016) Modified Bonnor-Ebert spheres with ambipolar diffusion heating ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE: 361; 384-389
9
Mahjubeh Elyasi, Mohsen Nejad-Asghar (2016) Occurrence of instability through the protostellar accretion disks by landing of low-mass condensations ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE: 361; 180-185
10
Mahmoud Gholipour, Mohsen Nejad-Asghar (2015) The role of toroidal magnetic field on the Rossby wave instability MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY: 449; 2167-2173
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • معاون آموزشی دانشکده (1395 - 1398)
 • مدیر گروه (1390 - 1393)
بیشتر