09 بهمن 1401
تقي محسن پور

تقی محسن پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: گروه فیزیک دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک پلاسما
تلفن: 01135302480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت سطوح ابگریز بوسیله پلاسما
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سطوح آبگریز- پلاسمای سرد
پژوهشگران احسان شاکری نسب (نفر اول) ، فرشاد صحبت زاده لنبر (نفر دوم) ، تقی محسن پور (نفر سوم)

چکیده

در این مقاله ما از جت پلاسمای سرد فشار اتمسفری به منظور ایجاد سطوح آبگریز بر روی زیر لایه های پارچه کتان و سیلیکون استفاده کردیم. ماندگاری رفتار آبگریزی و زاویه تماس اندازه گیری شد و نتایج آزمون های طیف سنجی نیز بررسی شد. نتایج بیانگر موفقیت این روش در ساخت سطوح آبگریز می باشد.