20 بهمن 1401
مرتضي محسني

مرتضی محسنی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر-دانشگاه مازندران-دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- گروه زبان و ادبیات فارسی-مرتضی محسنی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 01135303110
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
پرند پارسی
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها
-------
پژوهشگران احمد غنی پور ملکشاه (نفر اول) ، مرتضی محسنی (نفر دوم) ، ابراهیم ابراهیم تبار (نفر سوم) ، سید محسن مهدی نیا چوبی (نفر چهارم) ، احمد خلیلی (نفر پنجم)

چکیده

-----------