20 بهمن 1401
مرتضي محسني

مرتضی محسنی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر-دانشگاه مازندران-دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- گروه زبان و ادبیات فارسی-مرتضی محسنی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 01135303110
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان پروين اعتصامي در گذرگاه سنت و مدرنيته
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سنت، مدرنیته، پروین اعتصامی، فرهنگ، شعر اجتماعی، نگرش انتقادی
مجله مطالعات و تحقیقات ادبی
شناسه DOI 1735-9732
پژوهشگران مرتضی محسنی (نفر اول) ، غلامرضا پیروز (نفر دوم)

چکیده

پروین اعتصامی از شاعران سده اخیر است که متأثر از ساختار اجتماعیِ ایرانِ پیش از مشروطه و پس از آن، به خلق شعرهایی دست زده است. وی در این شعرها هم به موضوع هایی اشاره کرد که در فرهنگ سنتی ایران انعکاس یافته و هم به طرح افکاری پرداخت که تحت تأثیر فرهنگ جدید جامعه ایرانی پس از مشروطه و جامعه جهانی است. شاعر در شعرهای اخیر خود، عموماً با نگرشی سلبی، وضع موجود را در بوته نقد قرار داده است. پروین در انعکاس دادن هنرمندانه اندیشه هایش، هم متأثر از سنت و هم ملهم از مدرنیته بوده است. شعر وی چون شخصیت او، مرزنشین دو قلمرو سنت و تجدد است. در این مقاله اندیشه های اجتماعی شعر پروین براساس چالش های اجتماعی ایران در اواخر دوره قاجار و پهلوی اول مورد تحلیل قرار گرفته است.