20 بهمن 1401
مرتضي محسني

مرتضی محسنی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر-دانشگاه مازندران-دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- گروه زبان و ادبیات فارسی-مرتضی محسنی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 01135303110
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل اشعار سلیمان هراتی بر اساس نظریه منش و میدان پیر بوردیو
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تحلیل اشعار سلیمان هراتی بر اساس نظریه منش و میدان پیر بوردیو
پژوهشگران فاطمه السادات میرزاده (دانشجو) ، شهرام احمدی (استاد راهنما) ، مرتضی محسنی (استاد مشاور)

چکیده

تحلیل اشعار سلیمان هراتی بر اساس نظریه منش و میدان پیر بوردیو