03 شهریور 1398

شهرام احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 9111941700
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
شهرام احمدی، نرگس شفیعی آکردی (1396) بررسی و تحلیل انواع برجسته و پر کاربرد آیرونی در مثنوی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی: 25; 7-22
2
شهرام احمدی، پروانه دلاور (1396) بررسی کاربردشناسانه ی نمادگرایی در شعر احمد شاملو شعر پژوهی: 9; 25-48
3
شهرام احمدی، مصطفی میردار رضایی (1396) تاملی در تصویرهای دانش بنیاد شعر انوری تاریخ ادبیات: 02; 5-34
4
پارسا یعقوبی جنبه سرایی، فردین حسین پناهی، شهرام احمدی (1396) تعویق خود در داستان پردازی محمدرضا کاتب متن پژوهی ادبی (زبان و ادب سابق) - دانشگاه علامه طباطبایی: 73; 53-78
5
شهرام احمدی، آلیس سعیدی، مصطفی میردار رضایی (1396) شیوههای خاصِ بهرهگیری عرفی از صُور بلاغی در آفرینش تصویرهای انتزاعی فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی: 35; 269-286
6
فرزاد بالو، شهرام احمدی، مطهره رضایی چراتی (1395) خوانشی تراژیک از داستان ابلیس در سنت عرفانی با رویکردی ارسطویی تاریخ ادبیات: دوره 8، شماره 2; 5-23
7
رضا ستاری، مرضیه حقیقی، شهرام احمدی (1395) تحلیل روابط خویشاوندی در حماسه های ملی ایران از دیدگاه انسان شناسی ساختار گرا زن در فرهنگ و هنر: 3; 349-370
8
شهرام احمدی، حمید رضا مشایخی (1394) بازتاب اندیشه های ملامتی در شعر فخرالدین عراقی مطالعات انتقادی ادبیات: 1; 33-52
مقاله ارائه‌شده
1
شهرام احمدی (1396) جلوه های تشبیهی نفس اماره در مثنوی مولانا سومین همایش ملی متن پژوهی ادبی، ایران، تهران
2
شهرام احمدی (1396) تأثیرپذیری بوستان سعدی از نهج البلاغه نخستین همایش ملی نهج البلاغه و علوم ادبی، ایران، بابلسر
3
شهرام احمدی، بهروز قربانزاده (1395) کالبدشناسی ترکیب بند عاشورایی محتشم کاشانی نخستین کنگره بین المللی محتشم کاشانی، ایران، کاشان
4
شهرام احمدی، معصومه زنجانی زنجانی (1395) نگاهی اجمالی به موسیقی بیرونی و زبان شعری اخوان دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن، ایران، گرگان
5
شهرام احمدی، معصومه زنجانی زنجانی، مصطفی میردار رضایی (1395) بررسی همسانی های سبکی کلیله و دمنه دو مرزبان نامه دومین همایش ملی متن پژوهی ادبی، ایران، تهران
6
شهرام احمدی، حمید رضا مشایخی (1394) بررسی مؤلّفه های نیهیلیسم در آثار هدایت و رمان «المهزومون» هانی الرّاهب دومین کنگره بین المللی زبان و ادبیات فارسی، ایران، تهران
7
پروانه دلاور، شهرام احمدی (1394) بررسی کاربردشناختی وییگی های گفتگو در شعر شاملو براساسا اصل عدم همکاری دهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی ایران، ایران، ارومیه
8
شهرام احمدی (1393) مقایسه اندیشه های کلامی نزاری باناصرخسرو در دیوان اشعارشان نقد و تحلیل زندگی،شعر و اندیشه حکیم نزاری قهستانی، ایران، بیرجند
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
شهرام احمدی (1397) پرورش علمی و عملی اردک شابک:978-600-8448-76-1
2
شهرام احمدی (1396) محاسبات عددی به کمک نرم افزار متمتیکا شابک:978-600-8448-77-8
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!