11 فروردین 1402
خديجه نصيري

خدیجه نصیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / اصلاح نژاد دام(ژنتیک مولکولی)
تلفن: 011-35302217
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان Ginger (Zingiber officinale roscoe) extract could upregulate the renal expression of NRF2 and TNFα and prevents ethanol-induced toxicity in rat kidney
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
.
مجله avicenna journal of phytomedicine
شناسه DOI 10.22038/AJP.2020.16496
پژوهشگران رزیتا فتحی (نفر اول) ، ابوالفضل اکبری (نفر دوم) ، خدیجه نصیری (نفر سوم) ، مرجان چاردهچریک (نفر چهارم)

چکیده

.