16 خرداد 1402
حسن تقوي جلودار

حسن تقوی جلودار

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، گروه زیست دریا
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیولوژی دریا
تلفن: 01135302922
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

معرفی

دانشیار گروه زیست دریا دانشگاه مازندران

تحصیلات

  • دکترای تخصصی علوم محیط زیست- بیولوژی دریا ، دانشگاه پونا ، هندوستان (1384 - 1388)
    عنوان رساله: مطالعه بوم شناسی بلوم جلبک در استخرهای پرورش میگو
  • فوق لیسانس بیولوژی ماهیان ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1378 - 1380)
    عنوان پایان‌نامه: بررسی مراحل بلوغ جنسی و هم آوری کیلکای معمولی (Clupeonella delicayula) در استان مازندران (بابلسر)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • زیست دریا
  • بوم شناسی دریا
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
آرزو به نژاد، فاطمه کاردل، حسن تقوی جلودار، شیلا امیدظهیر (1400) بررسی غلظت میانه کشندگی (LC50) نانوذرات نقره و مقایسه آن با نیترات نقره در گاماروس دریای خزر (Pontogammarus maeoticus) اقیانوس شناسی: 12; 79-88
2
Seyed Danyal Mirhasannia, Maryam Akhoundian, Hassan Taghavi Jelodar (2019) Spatial and Temporal Distribution and Biomass Trend of Planktonic Green Microalgae (Chlorophyta) in Southeast of the Caspian Sea ecopersia: 7(1); 1-11
3
زهرا عسکری، حسن تقوی جلودار، نرگس امرالهی بیوکی (1397) تاثیر دوره ی نوری بر رفتار جهت گیری و صدف گزینی خرچنگ منزوی (Diogenes avarus (Heller,1865 خلیج فارس اقیانوس شناسی: 9(33); 13-20
4
سیدسعید رضایی، حسن تقوی جلودار، علی گنجیان خناری (1396) بررسی روند رشد میکرو جلبک کلرلا با غنی سازی آب دریای خزر درمحیط کشت عمومی پژوهشهای گیاهی: 30(3); 695-707
5
احسان یوسفی، محمدرضا رحیمی بشر، حر ترابی جفرودی، شهریار تقی پور کوه بنه، مسعود فرخ روز، حسن تقوی جلودار (1396) بررسی تغییرات زمان-مکانی تنوع و غنای گونه ای فیتوپلانکتون ها در دریاچه سد منجیل پژوهشهای گیاهی: 30(3); 492-505
6
حر ترابی جفرودی، محمدرضا رحیمی بشر، حسن تقوی جلودار (1396) تاثیرعوامل محیطی بر الگوی توزیع و پراکنش دوکفه ای Mytilaster lineatus (Gmelin,1789) در سواحل سنگی حوضه جنوبی دریای خزر علوم و فنون دریایی: 16(2); 93-102
7
زهرا عسگری، حسن تقوی جلودار، نرگس امرالهی بیوکی (1396) تاثیر رژیم دمایی مختلف بر رفتار جهت گیری وصدف گزینی خرچنگ منزوی Heller,1865) Diogenus avarus ) در محیط آزمایشگاهی آبزیان دریای خزر: 1(4); 38-47
8
حسن تقوی جلودار، مصطفی عسگری، حسن فضلی، ناصر جعفری (1396) مطالعه هم اوری و ساختار جمعیتی کاماروسPontogammarus maeoticus(Gurianova,1951) در سواحل جنوبی دریای خزر مجله علمی شیلات ایران: 26(1); 167-178
9
محمود زارعی امامزاده هاشمی، حسن تقوی جلودار، فاطمه نظرحقیقی (1396) بررسی تاثیر مزمن آلاینده بوتاکلر برروی شاخص های آسیب شناسی بافت کلیه و عضله در ماهی قرمز (Carassius auratus) تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک: 30)1(; 89-99
10
زهرا فلاح نژاد آستانی، حسن تقوی جلودار، حسن فضلی (1395) بررسی فلزات سنگین (روی، مس، کادمیوم و آهن) در بافت های مختلف شگ ماهی (Alosa braschnikowi) در نواحی جنوبی دریای خزر (بابلسر) محیط زیست جانوری: 8(4); 157-164
11
حسن تقوی جلودار، ابوالقاسم امری صاحبی، حسن فضلی (1395) بررسی شاخص های رشد و تغذیه گل آذین ماهی (Atherina boyeri caspia Eichwald, 1838 ) در سواحل جنوب شرقی دریای خزر پژوهش های جانوری: 29(3); 279-291
12
حسن تقوی جلودار، علی عباسی، حسن فضلی (1395) بررسی بعضی از شاخص های زیستی چهار گونه جنس Alosa در سواحل دریای خزر (محدوده سواحل خزرآباد ساری تا بابلسر) فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان: 4(2); 1-17
13
14
Hassan Taghavi Jelodar, Hasan Fazli, Abdolrasoul Salman Mahini (2016) Study on heavy metals (Chromium, Cadmium, Cobalt and Lead) concentration in three pelagic species of Kilka (Genus Clupeonella) in the southern Caspian Sea IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES: 15(1); 567-574
15
حر ترابی جفرودی، حسن تقوی جلودار، محمدرضا رحیمی بشر (1394) رقابت مکانی دو گونه مهاجم کشتی چسب (Darwin, 1854) Amphibalanus improvisus و دوکفه ایMytilaster lineatus (Gmelin, 1789) در سواحل سنگی حوضه جنوبی دریای خزر پژوهش های جانوری: 28(4); 407-418
16
حر ترابی جفرودی، حسن تقوی جلودار، محمدرضا رحیمی بشر، مجید راستا (1394) بررسی تغییرات زمانی- مکانی درصد پوشش ماکروجلبک ها در سواحل سنگی حوضه جنوبی دریای خزر (آستارا تا بابلسر) مجله علمی شیلات ایران: 24(3); 139-150
17
علیرضا جاوید گلشن آبادی، حسن تقوی جلودار، محمد امجدی، حسن فضلی (1394) بررسی ارتباط بین طول چنگالی، وزن و سن با میزان جذب فلزات سنگین در بافت های عضله و پوست ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در نواحی جنوبی دریای خزری پژوهش های آبخیزداری: 28(3); 57-64
18
حر ترابی جفرودی، حسن تقوی جلودار، محمدرضا رحیمی بشر (1394) الگوی توزیع و پراکنش کشتی چسب مهاجم دریای خزر Amphibalanus improvisus، در سواحل سنگی حوضه جنوبی بوم شناسی آبزیان: 5(2); 57-67
19
بهروز حیدری، ساناز آورجه، حسن تقوی جلودار (1394) اثر تغییرات توأم تدریجی شوری و دما بر بافت آبشش و سلول‎های کلراید ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) زیست شناسی جانوری تجربی: 4(2); 25-35
20
علیرضا جاوید گلشن آبادی، حسن تقوی جلودار، محمد امجدی، حسن فضلی (1394) بررسی غلظت فلزات سنگین (آهن، روی، مس و کادمیم) در بافت های مختلف ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در نواحی جنوبی دریای خزر پژوهش های آبخیزداری: 28(2); 9-16
21
ابوالقاسم امری صاحبی، حسن تقوی جلودار، حسن فضلی (1394) بررسی رژیم غذایی شیشه ماهی (Atherina boyeri caspia Risso, 1810) در سواحل جنوب شرقی دریای خزر مجله علمی شیلات ایران: 24(1); 121-132
22
محمود زارعی امامزاده هاشمی، حسن تقوی جلودار، فاطمه نظرحقیقی (1393) مطالعه تاثیر غلظت های مختلف آلاینده بوتاکلر بر روی بافت عضله جنس نر و ماده ماهی حوض (Carassius auratus) فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان: 2(4); 35-49
23
ساناز آورجه، حسن تقوی جلودار، بهروز حیدری (1393) اثرات شوری و دما بر گلومرول های کلیه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان: 2(2); 79-95
24
Hasan Fazli, Hassan Taghavi Jelodar (2013) Stocks Status of Kilka in Iranian Waters of the Caspian Sea environmental resources research: 1(2); 167-180
25
حسن فضلی، داوود کر، محمود توکلی، غلامرضا دریانبرد، حسن تقوی جلودار (1391) مطالعه پراکنش زمانی و مکانی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در سواحل ایرانی دریای خزر تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده: 3(4); 29-37
26
Hassan Taghavi Jelodar, Hasan Fazli (2012) Monthly changes in condition, hepatosomatic index and bioavailability in frogs (Rana ridibunda) Journal of Biology: 2(1); 29-34
27
Hassan Taghavi Jelodar, Abasalt Hosseinzadeh Colagar (2011) Comparative some metal in female and male of mosquitofish populations (Gambusia affinis) International Journal of Current Research: 3(10); 23-25
مقاله ارائه‌شده
1
نگین صفایی، مریم آخوندیان، حسن تقوی جلودار (1400) الگوی پراکنش فصلی و تنوع گونه ای ماکروجلبک های قهوه ای در سواحل جزیره قشم (خلیج فارس) اولین کنفرانس بین المللی بوم شناسی و حفاظت از تنوع زیستی، ایران¡ دامغان
2
فاطمه حسینی ولوکلایی، فاطمه علمی، مجتبی شکراله زاده طالشی، حسن تقوی جلودار (1398) جداسازی آب/روغن توسط غشاء تثبیت شده با کیتوسان استخراج شده از پوست میگوی موزی (Fenneropenaeus merguiensis) سومین کنفرانس ملی نانوساختارها علوم و مهندسی نانو، ایران¡ کاشان
3
نفیسه شمس آبادی، مجتبی محسنی، حسن تقوی جلودار (1396) جداسازی و بررسی باکتریهای مگنتوتاکتیک از محیطهای آبی و ارزیابی تولید نانوذرات سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی، ایران¡ بابلسر
4
سیدسعید رضایی، حسن تقوی جلودار، علی گنجیان خناری (1394) مطالعه رشد میکروجلبک کلرلا در محیط کشت TMRL با استفاده از غنی سازی آب دریایی خزر جهت کاهش هزینه تولید دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران، ایران¡ تهران
5
علی عباسی، حسن تقوی جلودار، حسن فضلی (1394) مقایسه شاخص های بیو سیستماتیک شگ ماهیان دریای خزر جنس Alosa در سواحل جنوبی دریای خزر ساری تا بابلسر دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران، ایران¡ تهران
6
زهرا فلاح نژاد آستانی، حسن تقوی جلودار، حسن فضلی (1394) بررسی برخی ویژگی های زیستی شگ ماهی (Alosa braschnikowi) در سواحل جنوبی دریای خزر (بابلسر) سومین کنگره بین المللی زیست شناسی و اکولوژی، ایران¡ تهران
7
محمود زارعی امامزاده هاشمی، حسن تقوی جلودار، فاطمه نظرحقیقی (1394) مطالعه تاثیر مزمن آلاینده بوتاکلر برروی شاخص های هیستوپاتولوژی در عضله ماهی حوض (Carassius auratus) اولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم، تغذیه سالم، جامعه سالم، ایران¡ تهران
8
محمود زارعی امامزاده هاشمی، حسن تقوی جلودار، فاطمه نظرحقیقی (1394) مطالعه تاثیر مزمن آلاینده بوتاکلر بر روی شاخص های هیستوپاتولوژی در کلیه ماهی حوض (Carrasius auratus) دومین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار، ایران¡ همدان
9
زهرا فلاح نژاد آستانی، حسن تقوی جلودار، حسن فضلی (1394) اندازه گیری فلزات آهن، روی، مسو کادمیوم در بافت عضله شگ ماهی دریای خزر (Alosa braschnikowi) در نواحی جنوبی دریای خزر دومین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار، ایران¡ همدان
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • عضو کار گروه علمی جذب هیات علمی رشته زیست دریا و محیط زیست (1393 - اکنون)
بیشتر