09 بهمن 1401
حسن هاشمي زرج آباد

حسن هاشمی زرج آباد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / باستان شناسی
تلفن: 011-35302701
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

تحصیلات

 • دکترای تخصصی باستان شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1386 - 1390)
  عنوان رساله: پژوهشی بر معماری آیینی عصر ساسانی بر تاکید بر آتشکده آذر برزین مهر
 • فوق لیسانس باستان شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1378 - 1381)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی باستان شناسی منطقه کجور در دوران اسلامی
 • لیسانس باستان شناسی ، دانشگاه تهران ، ایران (1372 - 1376)
  عنوان پایان‌نامه: ----
بیشتر

علایق پژوهشی

 • هنر و معماری دوران اسلامی ایران
 • پژوهشهای فلزکاری کهن و باستان شناسی معدن
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
علی زارعی، مهدیه شواکندی، حسن هاشمی زرج آباد، حسین کوهستانی (1400) مفاهیم مشترک باغسازی در دوره تیموری و صفوی، با تاکید بر نگاره های باغ دو مکتب هرات و مکتب دوم تبریز نگارینه هنر اسلامی: شماره 21; 20-35
2
محمد امین سعادت مهر، حسین کوهستانی، حسن هاشمی زرج آباد، زهره جوزی (1399) آغاز امارت اسحاق بن احمد سامانی در سمرقند با استناد به شواهد سکه شناسی پژوهش های باستان شناسی ایران: 27; 173-188
3
جواد خدادوست، سید رسول موسوی حاجی، حسن هاشمی زرج آباد، میثم لباف خانیگی (1397) بازشناسی اهمیت و جایگاه رستاق باخَرز در جغرافیای سیاسی-اداری خراسان در دوران اسلامی پژوهشنامه خراسان بزرگ: دوره 8, شماره 33: زمستان 1397; 44-29
4
فرشته آذرخرداد، حسن هاشمی زرج آباد، علی زارعی (1397) مطالعات باستان شناسی پارسه ارزیابی هندسه کاربردی در نقشه سه بنای بقعه ابوبکر تایبادی، مسجد گوهرشاد و مدرسه غیاثیه خرگرد مطالعات باستان شناسی پارسه: سال دوم شماره 4; 121-136
5
فرشته آذرخرداد، حسن هاشمی زرج آباد، علی زارعی (1397) بازشناسی تناسبات و الگوهای هندسی کاربردی در معماری تیموری (مطالعه موردی مدرسه غیاثیه خرگرد) پژوهشنامه خراسان بزرگ: سال هشتم شماره 30; 81-95
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
حسن هاشمی زرج آباد، محمد قمری فتیده، مرتضی عطایی (1400) کتاب چکیده مقالات دومین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران شابک:4666075622978
2
حسن هاشمی زرج آباد، محمد قمری فتیده، مرتضی عطایی (1398) چکیده مقالات اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران شابک:978-622-95291-5-7
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • دبیر کنفرانس ملی باستان شناسی و تاریخ هنر دانشگاه مازندران اردیبهشت 1398 (1398 - 1398)
 • رییس بنیاد ملی نخبگان استان خراسان جنوبی (1395 - 1396)
 • دبیرعلمی دومین و سومین همایش ملی باستان شناسی ایران (1394 - 1394)
 • رییس دانشکده هنر دانشگاه بیرجند (1393 - 1396)
 • دبیر علمی اولین همایش ملی باستان شناسی ایران (1392 - 1392)
 • معاون آموزشی دانشکده هنر دانشگاه بیرجند (1391 - 1393)
 • معاون آموزشی دانشگاه مارلیک نوشهر (1386 - 1389)
بیشتر