17 بهمن 1401
احمد غني پور ملكشاه

احمد غنی پور ملکشاه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکدة علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی.
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 35302665
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان تحليل درون مايه ها و عناصر زباني در اشعار طنز غلام
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
طنز، غلام رضا روحانی، عناصر زبانی، درون مایه
مجله پژوهش زبان و ادبیات فارسی
شناسه DOI
پژوهشگران روجا آدینه پورباقری (نفر اول) ، علی اکبر باقری خلیلی (نفر دوم) ، احمد غنی پور ملکشاه (نفر سوم)

چکیده

ادبیات تاریخچه هویت ملت ها و منبع هنری شناخت اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع بشری است. تاثیر محیط اجتماعی بر آثار ادبی و همراهی ادبیات و اجتماع به قدری زیاد است که بیشتر آثار ادبی را می توان با فرض موضعات اجتماعی به عنوان بسترآفرینش آنها بررسی کرد.