10 فروردین 1402
فاطمه علمي

فاطمه علمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی
تلفن: 01135305124
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه همدمای جذب علف کش متری بوزین از پساب توسط نانوجاذب مغناطیسی سه مؤلفه ای Fe3O4/CNT@PDA
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
Fe3O4/CNT@ PDA علف کش متری بوزین، پساب کشاورزی، همدمای جذب
پژوهشگران فرشید محمدی (نفر اول) ، فاطمه علمی (نفر دوم) ، مجتبی شکراله زاده طالشی (نفر سوم)

چکیده

در این تحقیق، نانوکامپوزیت سه مؤلفه ای، Fe3O4/CNT@PDA از طریق روشی ساده، دوستدار محیط زیست و مقرون بصرفه برای حذف علف کش متری بوزین سنتز شد. نانوکامپوزیت سنتز شده توسط تکنیک های طیف بینی تبدیل فوریه مادون قرمز FT-IR و میکروسکوپ الکترونی عبوری TEMشناسایی شد. در این تحقیق همدماهای جذب مانند لانگمویر، فروندلیچ و دوبینین- رادوشکوویچ بررسی شده است. نتایج نشان داد که مدل دوبینین-رادوشکوویچ توافق بهتری نسبت به همدماهای فروندلیچ و لانگمویر با نتایج تجربی دارد. بررسی ها نشان می دهد که نانوکامپوزیت مغناطیسی Fe3O4/CNT@PDA، نانو جاذب کارآمدی برای حذف علف کش هایی نظیر متری بوزین از پساب های کشاورزی است.