03 شهریور 1398
احسان جهاني

احسان جهانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر - دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 09358549107
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
حامد حمیدی، جعفر پاکدامن، احسان جهانی، حمید رجب نژاد (1397) ارزیابی رفتار ساختمان های بلند با سیستم مهار بازویی و کمربند خرپایی با استفاده از منحنی های شکنندگی مهندسی سازه و ساخت – انجمن مهندسی سازه ایران: دوره 5 شماره 1; 174-188
3
Ehsan Jahani, Mohammad Chizari (2018) Tackling global optimization problems with a novel algorithm –Mouth Brooding Fish algorithm APPLIED SOFT COMPUTING: 62; 987–1002
4
Gholamreza Abdollahzadeh, Ehsan Jahani, Zahra Kashir (2017) Genetic Programming Based Formulation to Predict Compressive Strength of High Strength Concrete Civil Engineering Infrastructures Journal: 50(2); 207-219
5
حامد طالشی، احسان جهانی (1396) بررسی کاهندگی شتاب بر اساس داده های شتاب نگاری استان مازندران علوم و مهندسی زلزله: 4(1); 65-74
6
7
Parinaz Jafari, Ehsan Jahani (2016) Reliability sensitivities with fuzzy random uncertainties using genetic algorithm STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS: 60(3); 413-431
8
Gholamreza Abdollahzadeh, Ehsan Jahani, Zahra Kashir (2016) Predicting of compressive strength of recycled aggregate concrete by genetic programming Computers and Concrete: 18(2); 155-163
9
mostafa Mahmoudi, mohsenali shayanfar, mohammadali Barkhordari, Ehsan Jahani (2016) New fuzzy method in choosing Ground Motion Prediction Equation (GMPE) in probabilistic seismic hazard analysis Earthquakes and Structures: 10(2); 389-408
10
Ehsan Jahani, Rafi. Muhanna, mohsenali shayanfar, mohammadali Barkhordari (2014) Reliability assessment with fuzzy random variables using interval Monte Carlo simulation COMPUTER-AIDED CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING: 29-3; 208-220
مقاله ارائه‌شده
1
حمیدرضا رضازاده، عباسعلی شاهرودی، احسان جهانی (1395) تاثیر انواع اشکال و فرمهای بناهای بلند بر توزیع نیروی زلزله سومین کنفرانس بناهای بلند، ایران، تهران
2
احسان جهانی، محمد چیذری (1395) تحلیل و مقایسه جدیدترین و قویترین روشهای الگوریتمیک در بهینه سازی برای سازه های خرپایی ساده و پیچیده چهارمین کنگره بین المللی عمران معماری و توسعه شهری، ایران، تهران
3
احسان جهانی، محمد چیذری (1395) تحلیل و برآورد متغیرهای طراحی سازه های خرپایی به روش بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک و در نظر گرفتن قابلیت اطمینان چهارمین کنگره بین المللی عمران معماری و توسعه شهری، ایران، تهران
4
احسان جهانی، محمد چیذری (1395) تحلیل و مقایسه جدیدترین و قویترین روشهای الگوریتمیک در بهینه سازی برای سازه های خرپایی ساده و پیچیده چهارمین کنگره بین المللی عمران معماری و توسعه شهری، ایران، تهران
5
حامد طالشی، احسان جهانی (1395) مقایسه روابط کاهندگی شتاب موجود در فلات ایران اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت، ایران، تهران
6
مسعود بابازاده، احسان جهانی (1395) آنالیز حساسیت قابلیت اعتماد سیستم های سازه ای به شکل بازه ای با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو کتفرانس بین المللی مهندسی عمران، ایران، تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
محسنعلی شایانفر، محمد قانونی بقا، احسان جهانی (1394) تئوری قابلیت اعتماد سازه ها شابک:978-964-454-301-2
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!