11 بهمن 1401
آرزو رشيدي

آرزو رشیدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک اتمی و مولکولی (فیزیک لیزر)
تلفن: 011-35302401
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان Magnetically tunable enhanced absorption of circularly polarized light in graphene-based 1D photonic crystals
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
absorption enhancement, graphene, one-dimensional photonic crystal, circular polarization, magnetic circular dichroism, sensor
مجله APPLIED OPTICS
شناسه DOI 10.1364/AO.56.005914
پژوهشگران آرزو رشیدی (نفر اول) ، عبدالرحمن نامدار (نفر دوم) ، رضا عبدی قلعه (نفر سوم)

چکیده

We theoretically investigate the magnetic-field-induced terahertz absorption enhancement of a graphene-based one-dimensional photonic crystal using the 4×4 transfer matrix method for the circular polarization of light. The results show that the magnetically tunable absorption of the structure depends on the circular polarization state, magnetic circular dichroism, and, interestingly, absorption behaviors of right-handed and left-handed circularly polarized light interchange by changing the direction of the magnetic field. These properties can be used to design the circular-polarization-based sensors.