09 بهمن 1401
علي عسگري

علی عسگری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 011-35305110
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی عمران- مکانیک خاک وپی ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1389 - 1394)
 • فوق لیسانس مهندسی عمران- مکانیک خاک وپی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، ایران (1385 - 1388)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • 1- مکانیک شکست و به طور خاص الگوسازی ریاضی شکست هیدرولیکی 2- تحلیل لرزه ای ساختگاه ها در حوزه ترکیبی زمان-فرکانس 3- مدل سازی و شبیه سازی عددی-دینامیکی شالوده های عمیق و سطحی 4- تقویت و تسلیح خاک از روش تزریق و احداث شمع و یا ستون سنگی 5- روشهای تحلیلی و شبه تحلیلی معادلات دیفرانسیل همبسته 6- الگو سازی عددی در ژئوتکنیک و ژئومکانیک
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
فرامرز رنجبر، علی عسگری، حبیب اکبرزاده بنگر (1400) تاثیر شیب زمین بر روی پاسخ دینامیکی گروه شمع ها در خاک قابل روانگرا بر پایه ی شبیه سازی سه بعدی عددی علوم و مهندسی زلزله: 8-4; 29-49
2
سیده فاطمه احمدتبار سرخی، علی عسگری (1400) شبیه سازی سه بعدی مونوپایل تحت بار توأم موج و باد در خاک با قابلیت روانگرایی مهندسی دریا: 34; 61-72
3
علی عسگری، فرامرز رنجبر، حبیب اکبرزاده بنگر (1400) استفاده از گروه شمع برای کنترل جابجایی افقی درخاک های ماسه ای قابل روانگرای یکنواخت و لایه ای: بر پایه ی شبیه سازی سه بعدی مهندسی عمران امیرکبیر: 53-7; 3067-3086
4
علی عسگری، علی اکبر گلشنی (1400) برآورد اثر اندرکنش بین ترک های هیدرولیکی مهندسی عمران امیرکبیر: 53-2; 831-846
5
6
علی عسگری، علی اکبر گلشنی (1398) تحلیل مدل ریاضی انتشار ترک هیدرولیکی در محیط کشسان: رژیم سختی - گرانروی مهندسی عمران شریف: 35.2; 17-28
7
8
علی اکبر گلشنی، روشن بیوک آقازاده، علی عسگری (1394) مدل سازی عددی رفتارلرزه ای شمع ها در خاک های مستعد روانگرایی مهندسی عمران مدرس: 15-4; 73-84
9
10
Ali Asgari, Aliakbar Golshani, Mohsen Bagheri (2014) Numerical evaluation of seismic response of shallow foundation on loose silt and silty sand Journal of Earth System Science: 123; 365–379
11
Ali Asgari, Mohammad Oliaei, Mohsen Bagheri (2013) Numerical simulation of improvement of a liquefiable soil layer using stone column and pile-pinning techniques SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING: 51; 77-96
12
Ali Asgari, Mohammad Hosein Bagheripour, Mahdi Mollazadeh (2011) A generalized analytical solution for a nonlinear infiltration equation using the exp-function method Scientia Iranica: 18; 28-35
مقاله ارائه‌شده
1
علی عسگری، محدثه محمدیان امیری، سیده فاطمه احمدتبار سرخی (1400) بررسی عوامل موثر بر رفتار مونوپایل‏ها در خاک‏های ماسه‏ای: مطالعات فراسنجی اولین کنفرانس ملی «مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستمهای پایدار، ایران¡ گرگان
2
محمدمهدی بیات منش، علی عسگری (1400) پاسخ مونوپایل X شکل در خاک ماسه ای تحت بار موج با در نظر گرفتن اندرکنش خاک-سازه هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، Iran¡ تهران
3
سینا پورعباسی، علی عسگری (1400) بررسی تأثیر شیب خاک و سطح آب زیر زمینی بر نشست شالوده های سطحی واقع بر خاک روانگرای سه لایه کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، ایران¡ تبریز
4
فرامرز رنجبر، علی عسگری، حبیب اکبرزاده بنگر، محمد هادی زاده (1400) تاثیر شیب زمین بر روی پاسخ دینامیکی گروه 3*3 شمع بر پایه ی شبیه سازی سه بعدی عددی در نرم افزار OpenSees کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، ایران¡ تبریز
5
سیده فاطمه احمدتبار سرخی، علی عسگری (1400) پاسخ بار باد بر روی توربین بادی دریایی در مونوپایل‏ها در خاک ماسه ‏ای قابل روانگرا هفتمین کنفرانس انرژی بادی ایران، ایران¡ تهران
6
محمدمهدی بیات منش، علی عسگری (1399) پاسخ مونوپایلX شکل در خاک ماسه ای تحت بارگذاری جانبی دینامیکی هفتمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، ایران¡ تهران
7
علی عسگری، محمد کاظمی (1399) ارزیابی کاهش روانگرایی خاک های لایه ای ماسه ی اشباع با استفاده از ستون های سنگی: بر پایه ی مدل سازی سه بعدی دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران، ایران¡ تبریز
8
علی عسگری، محمدرضا مهدی تبار، مهدی سالاری عربی (1398) بررسی اثربخشی ستون سنگی با پوشش ژئوسنتتیک بر پاسخ خاک قابل رونگرا هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهـری، ایران¡ تهران
9
امیر علی شاه منصوری، علی عسگری، حبیب اکبرزاده بنگر (1398) بررسی تحلیلی توزیع دما در تیرهای سقف مرکب کم عمق سومین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه و ساخت، ایران¡ تهران
10
Mohsen Bagheri, Ali Asgari (2018) Numerical analysis of the Road Embankment Improvement Using Different Techniques: A Case Study of the Y Intersenction of Gonbad – Inche Borun The 3th Iranian Conference on Geotechnical Engineering, Iran, Tehran
11
علی عسگری (1396) مقاله کنفرانسی بین المللی: تعیین تابع تشدید غیرخطی برای آنالیز پاسخ دینامیکی غیرخطی میدان آزاد خاک کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی ایران معاصر، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی

دانشجویان

 • نام و نام خانوادگی: مرتضی سیدی گل محله
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران-سازه
  پایان نامه: مدلسازی سه بعدی عملکرد لرزه ای سازه –رادیه-شمع با در نظر گرفتن اندرکنش لرزه ای تحت اثر بار زلزله روی خاک نرم
 • نام و نام خانوادگی: فرامرز رنجبر
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران- سازه
  پایان نامه: ارزیابی اثربخشی اندرکنش خاک - شمع - سازه بر روی پاسخ لرزه ای سازه ی بتنی بلندمرتبه با گروه شمع در خاک روانگرا
 • نام و نام خانوادگی: محمد کاظمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران- سازه
  پایان نامه: مدل سازی سه بعدی عملکرد لرزه ای سازه-رادیه- ستون سنگی با در نظر گرفتن اندرکنش لرزه ای تحت اثر بار زلزله روی خاک نرم
 • نام و نام خانوادگی: محمد هادی زاده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران- زلزله
  پایان نامه: ارزیابی لرزه ای اندرکنش خاک-شمع-سازه معادل بر روی خاک قابل روانگرا
 • نام و نام خانوادگی: محمدمهدی بیات منش
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران- زلزله
  پایان نامه: مدل سازی سه بعدی عملکرد لرزه ای مونوپایل با مقطع x شکل تحت بار موج در خاک ماسه ای قابل روانگر
 • نام و نام خانوادگی: سینا پورعباسی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران- زلزله
  پایان نامه: بررسی نشست سازه بر روی خاک با قابلیت روانگرایی
 • نام و نام خانوادگی: محمد صادق راوری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران- زلزله
  پایان نامه: اثر بخشی گروه ستون سنگی مسلح شده با ژئوسنتیک در کاهش روانگرایی
 • نام و نام خانوادگی: فاطمه احمدتبار سرخی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران- زلزله
  پایان نامه: پاسخ بار موج و زلزله بر توربین بادی دریایی در مونوپایل ها در خاک ماسه ای
 • نام و نام خانوادگی: بیتا صاحبیان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران- زلزله
  پایان نامه: اثر بخشی گروه شمع در خاک روانگرا تحت اثر زلزله دو جهته افقی-قائم: مدلسازی سه بعدی
 • نام و نام خانوادگی: علی رنجبر
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران- زلزله
  پایان نامه: عملکرد لرزه ای ترکیبی گروه ستون سنگی و شمع ها واقع در زیر سازه در خاکهای قابل روانگرا تحت زلزله
بیشتر

آموزش های کاربردی

 • Etabs & Safe (1401 )
بیشتر