03 شهریور 1398

حبیب اکبرزاده بنگر

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر -دانشگاه مازندران-گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / سازه
تلفن: 09111165785
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
javad shayanfar, Ali Hemmati, Habib Akbarzadeh Bengar (2018) A simplified numerical model to simulate RC beam–column joints collapse Bulletin of Earthquake Engineering: 17; 803-844
2
javad shayanfar, Habib Akbarzadeh Bengar, Azadeh Parvin (2018) Analytical prediction of seismic behavior of RC joints and columns under varying axial load ENGINEERING STRUCTURES: 174; 792-813
3
Abozar Jafari, mohammad reza Ghasemi, Habib Akbarzadeh Bengar, behroz Hassani (2018) Seismic performance and damage incurred by monolithic concrete self-centering rocking walls under the effect of axial stress ratio Bulletin of Earthquake Engineering: 16; 831–858
4
Habib Akbarzadeh Bengar, roja Mohammadalipour Aski (2017) E ect of steel and concrete coupling beams on seismic behavior of RC frame accompanied with coupled shear walls Scientia Iranica: 24; 2227-2241
5
javad shayanfar, Habib Akbarzadeh Bengar (2017) Nonlinear analysis of RC frames considering shear behaviour of members under varying axial load Bulletin of Earthquake Engineering: 15; 2055–2078
6
Habib Akbarzadeh Bengar, Mohammad Reza Abdollahtabar, javad shayanfar (2016) Predicting the Ductility of RC Beams Using Nonlinear Regression and ANN Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Civil Engineering: 40; 297–310
7
Abozar Jafari, mohammad reza Ghasemi, Habib Akbarzadeh Bengar, behroz Hassani (2016) Modeling of Dynamic Behavior and Estimation of Damage Incurred by Self-Centering Rocking Walls Journal of Rehabilitation in Civil Engineering: 4; 93-108
8
javad shayanfar, Habib Akbarzadeh Bengar (2016) Numerical model to simulate shear behaviour of RC joints and columns Computers and Concrete: 18; 877-901
9
محمد رضا یاوری، حبیب اکبرزاده بنگر، امید یزدان پناه (1395) بررسی رفتار بتن پودری واکنشپذیر مسلحشده با الیاف تحت بار انفجار پدافند غیرعامل: 7; 73-84
10
Habib Akbarzadeh Bengar, Mohammad Reza Yavari (2016) Simulation of the Reactive Powder Concrete (RPC) Behavior Reinforcing with Resistant Fiber Subjected to Blast Load Journal of Rehabilitation in Civil Engineering: 4; 63-77
11
saeed Ghasemi, Ali Akbar Maghsoudi, Habib Akbarzadeh Bengar, Hamid reza Ronagh (2016) Sagging and Hogging Strengthening of Continuous Unbonded Posttensioned HSC Beams by NSM and EBR JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION: 20; 1-13
12
javad shayanfar, Habib Akbarzadeh Bengar, Arsalan Niroomandi (2016) A proposed model for predicting nonlinear behavior of RC joints under seismic loads MATERIALS & DESIGN: 95; 563-579
13
Habib Akbarzadeh Bengar, roja Mohammadalipour Aski (2016) Performance based evaluation of RC coupled shear wall system with steel coupling beam STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES: 20; 337-355
14
saeed Ghasemi, Ali Akbar Maghsoudi, Habib Akbarzadeh Bengar, Hamid reza Ronagh (2015) Flexural strengthening of continuous unbonded post-tensioned concrete beams with end-anchored CFRP laminates STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS: 53; 1083-1104
مقاله ارائه‌شده
1
Amir Ali Shahmansouri, Habib Akbarzadeh Bengar (2019) Prediction the electrical resistivity of concrete containing clinoptilolite by Gene expression programming 3th international confrance on applied research in structural engineering and construction managment, Iran, tehran
2
نسترن عباسی، حبیب اکبرزاده بنگر، ابوذر جعفری (1397) مدل سازی رفتار لرزه ای و برآورد خسارت وارده دیوارهای مرکزگرای یکپارچه بتنی پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، ایران، تهران
3
محمد اسدی کیا دهی، حبیب اکبرزاده بنگر (1397) سختی خمشی مؤثر تیر و ستون بتن مسلح با درنظرگرفتن اثر نیروی محوری متغیر پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، ایران، تهران
4
mehdi hosseinpour, Murude Celikag, Habib Akbarzadeh Bengar (2017) Constructing Bridge Columns Using Pre-stressed Concrete for Earthquake Resistance 5th.International Congress On Civil Engineering, Architecture & Urban Development, Iran, Tehran
5
علی رامئه، حبیب اکبرزاده بنگر، جواد شایانفر (1396) شبیه سازی پاسخ سازه های بتن مسلح با مد شکست در هسته اتصالات تیر- ستون کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران، ایران، آمل
6
حبیب اکبرزاده بنگر، علی رامئه، جواد شایانفر (1396) تاثیر نیروی محوری متغیر روی رفتار غیر خطی ستون های بتنی مسلح شده با الیاف فولادی کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران، ایران، آمل
7
حبیب اکبرزاده بنگر، هانی پور علی (1396) تاثیر حرارت بر رفتار پیوستگی میان میلگرد فولادی و بتن کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران، ایران، آمل
8
نادر عکاس زنگباری، حبیب اکبرزاده بنگر (1396) بررسی مقاومت فشاری بتن حاوی خرده لاستیک بازیافتی محصور شده توسط لوله فولادی، در معرض آتش دهمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، تهران
9
حبیب اکبرزاده بنگر، سیروس غلام پور، محمد رضا ناصحی (1395) بررسی تاثیر دورپیچ های CFRP بر مقاومت پیوستگی میان میلگرد فولادی و بتن با مقاومت پایین چهارمین کنگره بین المللی عمران معماری و توسعه شهری، ایران، تهران
10
حبیب اکبرزاده بنگر، ابوذر جعفری، میثم بهشتی (1395) مدلسازی عددی تیر کوپله فولادی و بتنی در دیوار برشی کوپله بتن مسلح هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران، ایران، تهران
11
ابراهیم خدابنده، حبیب اکبرزاده بنگر (1395) بررسی تاثیر درجه حرارت بر مقاومت خمشی و چقرمگی بتن خودتراکم حاوی الیاف فولادی هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران، ایران، تهران
12
حبیب اکبرزاده بنگر، مهدی نادری (1395) بررسی مکانیزم خرابی سیستم قاب محیطی بتن مسلح هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران، ایران، تهران
13
حبیب اکبرزاده بنگر، مهدی نادری (1395) بررسی ضریب رفتار سیستم قاب محیطی بتن مسلح هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران، ایران، تهران
14
حبیب اکبرزاده بنگر، نادر عکاس زنگباری، ندی عکاس زنگباری (1395) تاثیر آتش بر خواص مکانیکی بتن حاوی خرده لاستیک جایگزین شده با ریزدانه طبیعی اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت، ایران، تهران
15
حبیب اکبرزاده بنگر، نادر عکاس زنگباری، مهدی اسحاقی کناری، ندی عکاس زنگباری (1395) خواص مکانیکی بتن ساخته شده با خرده لاستیک بازیافتی محصور شده با لوله فولادی، در معرض آتش اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت، ایران، تهران
16
Habib Akbarzadeh Bengar, javad shayanfar, seyed mohammad Seyedpoor (2015) An artificial neural network (ANN) model for predicting the moment-rotation of exterior RC beam–column joints strengthened by CFRP composites nd International & 6th National Conference on Earthquake & Structures, iran, tehran
17
Habib Akbarzadeh Bengar, javad shayanfar (2015) Seismic performance of RC frames joints retrofitted by CFRP composites nd International & 6th National Conference on Earthquake & Structures, iran, tehran
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
حبیب اکبرزاده بنگر (1397) تاثیر الیاف فلزی روی سختی خمشی روی اعضا بتن مسلح دانشگاه مازندران
2
حبیب اکبرزاده بنگر (1395) تاثیر الیاف فلزی بر رفتار ستون لاغر دانشگاه مازندران