02 خرداد 1398

حبیب اکبرزاده بنگر

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر -دانشگاه مازندران-گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / سازه
تلفن: 09111165785
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Abozar Jafari, mohammad reza Ghasemi, Habib Akbarzadeh Bengar, behroz Hassani (2018) Seismic performance and damage incurred by monolithic concrete self-centering rocking walls under the effect of axial stress ratio Bulletin of Earthquake Engineering: 16; 831–858
2
Habib Akbarzadeh Bengar, roja Mohammadalipour Aski (2017) E ect of steel and concrete coupling beams on seismic behavior of RC frame accompanied with coupled shear walls Scientia Iranica: 24; 2227-2241
3
javad shayanfar, Habib Akbarzadeh Bengar (2017) Nonlinear analysis of RC frames considering shear behaviour of members under varying axial load Bulletin of Earthquake Engineering: 15; 2055–2078
4
Habib Akbarzadeh Bengar, Mohammad Reza Abdollahtabar, javad shayanfar (2016) Predicting the Ductility of RC Beams Using Nonlinear Regression and ANN Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Civil Engineering: 40; 297–310
5
Abozar Jafari, mohammad reza Ghasemi, Habib Akbarzadeh Bengar, behroz Hassani (2016) Modeling of Dynamic Behavior and Estimation of Damage Incurred by Self-Centering Rocking Walls Journal of Rehabilitation in Civil Engineering: 4; 93-108
6
محمد رضا یاوری، حبیب اکبرزاده بنگر، امید یزدان پناه (1395) بررسی رفتار بتن پودری واکنشپذیر مسلحشده با الیاف تحت بار انفجار پدافند غیرعامل: 7; 73-84
7
Habib Akbarzadeh Bengar, Mohammad Reza Yavari (2016) Simulation of the Reactive Powder Concrete (RPC) Behavior Reinforcing with Resistant Fiber Subjected to Blast Load Journal of Rehabilitation in Civil Engineering: 4; 63-77
مقاله ارائه‌شده
1
mehdi hosseinpour, Murude Celikag, Habib Akbarzadeh Bengar (2017) Constructing Bridge Columns Using Pre-stressed Concrete for Earthquake Resistance 5th.International Congress On Civil Engineering, Architecture & Urban Development, Iran, Tehran
2
حبیب اکبرزاده بنگر، علی رامئه، جواد شایانفر (1396) تاثیر نیروی محوری متغیر روی رفتار غیر خطی ستون های بتنی مسلح شده با الیاف فولادی کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران، ایران، آمل
3
حبیب اکبرزاده بنگر، هانی پور علی (1396) تاثیر حرارت بر رفتار پیوستگی میان میلگرد فولادی و بتن کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران، ایران، آمل
4
نادر عکاس زنگباری، حبیب اکبرزاده بنگر (1396) بررسی مقاومت فشاری بتن حاوی خرده لاستیک بازیافتی محصور شده توسط لوله فولادی، در معرض آتش دهمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، تهران
5
حبیب اکبرزاده بنگر، ابوذر جعفری، میثم بهشتی (1395) مدلسازی عددی تیر کوپله فولادی و بتنی در دیوار برشی کوپله بتن مسلح هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران، ایران، تهران
6
ابراهیم خدابنده، حبیب اکبرزاده بنگر (1395) بررسی تاثیر درجه حرارت بر مقاومت خمشی و چقرمگی بتن خودتراکم حاوی الیاف فولادی هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران، ایران، تهران
7
حبیب اکبرزاده بنگر، مهدی نادری (1395) بررسی مکانیزم خرابی سیستم قاب محیطی بتن مسلح هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران، ایران، تهران
8
حبیب اکبرزاده بنگر، مهدی نادری (1395) بررسی ضریب رفتار سیستم قاب محیطی بتن مسلح هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران، ایران، تهران
9
Habib Akbarzadeh Bengar, javad shayanfar, seyed mohammad Seyedpoor (2015) An artificial neural network (ANN) model for predicting the moment-rotation of exterior RC beam–column joints strengthened by CFRP composites nd International & 6th National Conference on Earthquake & Structures, iran, tehran
10
Habib Akbarzadeh Bengar, javad shayanfar (2015) Seismic performance of RC frames joints retrofitted by CFRP composites nd International & 6th National Conference on Earthquake & Structures, iran, tehran
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
حبیب اکبرزاده بنگر (1395) تاثیر الیاف فلزی بر رفتار ستون لاغر دانشگاه مازندران