03 شهریور 1398

احمد رشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: مازندران، بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم سیاسی
تلفن: 01135302152
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی ، دانشگاه تهران ، ایران (1382 - 1387)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
3
احمد رشیدی، جمال مختاری (1396) حکومت دینی و دموکراسی؛ بررسی آرا و اندیشه های مجتهد شبستری و مصباح یزدی فقه حکومتی: شماره سوم، تابستان 1396; 25-48
4
احمد رشیدی (1395) رهیافت های متعارض در سیاست خارجی روسیه مطالعات اوراسیای مرکزی: دوره 9، شماره 2; 267-249
5
احمد رشیدی، امین خادمی (1395) جرم سیاسی و چالش های فراروی تعریف آن در ایران فصلنامه مطالعات سیاسی: سال هشتم، شماره 32، تابستان 1395; 131-150
6
احمد رشیدی، مریم براتی (1395) بررسی وضعیت زنان زندانی و روشهای بازپروری آنها(مطالعه موردی زندانیان اراک در 1394) پژوهش نامه زنان: سال هفتم، شماره سوم، پاییز 1395; 67-93
مقاله ارائه‌شده
1
احمد رشیدی، محمد غلامی (1396) ایران فرهنگی و همگرایی تمدنی در آسیای مرکزی و قفقاز همایش بین المللی گفت وگوهای فرهنگی ایران، آسیای مرکزی و قفقاز، ایران، بابلسر
2
سپنتا مجتهد زاده، احمد رشیدی (1396) ارزیابی حق بر آزادی تجمعات مسالمت آمیز در متمم قانون اساسی مشروطه ایران قانون اساسی و دولت مشروطه در ایران، 25 بهمن، تبریز، ایران، ایران، تبریز
3
سجاد عموزاد خلیلی، احمد رشیدی (1395) پیامدهای جهانی شدن و همگرایی یا واگرایی کشورهای اسلامی دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی اسلامی، ایران، بهشهر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی