09 آذر 1401
حميد ابهري

حمید ابهری

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر. پردیس دانشگاه مازندران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / حقوق خصوصی
تلفن: 01135344608
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
محمدحسین تقی پور درزی نقیبی، حمید ابهری، محمد فرزانگان (1400) مطالعه تطبیقی ضمان ناشی از حق یا ادعای مالکیت فکری ثالث بر مبیع در کنوانسیون وین 1980 و حقوق ایران پژوهشنامه حقوق تطبیقی: دوره 5 شماره 2 شماره پیاپی 8 پاییز و زمستان 1400; 47_66
3
حمید ابهری، همایون مافی، ناهید پارسا (1400) مطالعۀ تطبیقی ضابطه های تشخیص عیب خودرو در حقوق ایران، انگلیس و امریکا مطالعات حقوق تطبیقی: 12; 397-415
4
حمید ابهری، سید حسن حسینی مقدم (1400) قابلیت قاعده شدن مسئولیت تضامنی در نظام مسئولیت مدنی ایران مدرسه حقوق: 149; 10-31
5
محمدحسین تقی پور درزی نقیبی، حمید ابهری (1400) مقایسه قرارداد پیش فروش ساختمان با نهادهای مشابه و تشخیص ماهیت آن حقوق اسلامی: دوره 18، شماره 68، بهار 1400; 91-120
6
حمید ابهری، مهدی طالقان غفاری، دانیال فرهادی (1400) الماهیة القانونیة للدیة نظرا إلی قانون العقوبات 1392الإسلامی فی إیران لعام آداب الکوفة: 1; 450-489
7
محمدحسین تقی پور درزی نقیبی، حمید ابهری، سید حسن حسینی مقدم (1399) آیین دادرسی دعاوی خانوادگی با تأکید بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391 فقه و حقوق خانواده: دوره 25- شماره 73; 157-188
8
hamid abhari, Sam Mohammadi, elham adelifar (2021) سیر تاریخی ابلاغ و دادرسی الکترونیکی در ایران تاریخ پزشکی: 1; 179-193
9
حمید ابهری، سید حسن حسینی مقدم، سید مهدی حسینی مقدم (1399) ماهیت افراز در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه آموزه های فقه مدنی: 22; 3-30
10
حمیدرضا اسمعیلی، حمید ابهری، ابوالفضل دنکوب، آقایی بجستانی مریم (1399) محدودیّت های آزادی قراردادی از حیث نحوه تشکیل قراردادها مطالعات فقه و حقوق اسلامی: 22; 57-80
11
حمید ابهری، سمیه احسانی (1398) مسئولیت مدنی مدافع در دفبع مشروع پژوهشنامه حقوق اسلامی: 63; 89-108
12
حمید ابهری، رجبعلی گرجی (1398) تعیین نوع شرکت جدیدالتأسیس در تجزیه شرکت در مقایسه با تبدیل شرکت های تجاری دانش حقوق مدنی: 2; 101-108
13
حسین رحمانی، محمد ابوعطا، حمید ابهری، آقایی بجستانی مریم (1398) مبنای حقوقی الزام به پرداخت خسارت مشترک دریایی مطالعات حقوق تطبیقی: 2; 141-155
14
حمید ابهری، محمدحسین تقی پور درزی (1398) بررسی فقهی و حقوقی ارزش شهادت خویشاوندان پژوهش های فقه و حقوق اسلامی: 56; 11-32
15
16
حمید ابهری (1397) ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی؛ مزایا و معایب مطالعات حقوق خصوصی: 48; 401-412
17
حمید ابهری، مهدی فلاح خاریکی (1397) مطالعه تطبیقی مفهوم و کارکرد دوست دادگاه در حقوق ایران و کامن لا تحقیقات حقوقی: 83; 286-309
18
حمید ابهری، سمیه ظهوری (1397) بررسی امکان انتفاع واقف از عین موقوفه در فقه امامیه و قانون مدنی مطالعات حقوق خصوصی: دوره 48. شماره 1; 21-38
19
فخر الدین اصغری آقمشهدی، حمید ابهری، محمدحسین تقی پور درزی (1397) تأثیر عرف و عادت در تعیین تعهدات بایع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 0891 با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران پژوهش های حقوق تطبیقی: 22; 1-30
20
حمید ابهری، محمد فرزانگان، سمیه ظهوری (1396) بررسی فقهی و حقوقی مفهوم و شرایط اضطرار و تأثیر آن در مسؤولیت مدنی پژوهش های فقه و حقوق اسلامی: 50; 51-66
21
حمید ابهری، محمد فرزانگان، سمیه ظهوری (1396) قواعد و شرایط حاکم بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مطالعات حقوق تطبیقی: دوره 8 شماره 1; 25-43
22
مهدی رحمانی، حمید ابهری، علی اکبر ایزدی فرد (1396) بررسی حقوقی اثر نشوز زوجه در تحقق وکالت وی در ازدواج مجدد زوج مطالعات راهبردی زنان: 76; 81-107
23
حمید ابهری، سیدبنیامین بابایی (1394) بررسی تطبیقی حکم عدم تعیین اجاره بها در عقد اجاره از منظر فقه امامیه و قوانین ایران پژوهش های فقه و حقوق اسلامی: 40; 11-30
24
حمید ابهری، محمدحسین تقی پور درزی (1394) تعهد پیش فروشنده به ساخت و تکمیل ساختمان و ضمانت اجرای آن در قانون پیش فروش ساختمان و مقایسه آن با قانون مدنی مطالعات حقوق خصوصی: دوره 45. شماره یک; 1-20
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
حمید ابهری، مجید عارفعلی (1400) هزینه دادرسی مدنی در حقوق ایران شابک:978-622-225-694-4
2
حمید ابهری، محمد قربانی (1398) تعهدات و حقوق صندوق تامین خسارت های بدنی در نظام حقوقی ایران شابک:9786222251307
3
حمید ابهری، محمدرضا برزگر (1396) آیین دادرسی مدنی 1 شابک:9786001937989
4
حمید ابهری، جواد پارسافر (1395) مامن قافله دل و دانش(گزیده اندیشه های حقوقی) شابک:9789643254575
5
حمید ابهری، یاسر معین فر، مهدی درگاهی (1394) قانون حمایت خانواده در نظم حقوق کنونی شابک:9786006284781
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!