1403/04/25
ولی اله دبیدی روشن

ولی اله دبیدی روشن

مرتبه علمی: استاد
ارکید: 0000-0002-2202-7349
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 011-35302201

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر محافظهای تنفسی همراه با یک دوره تمرین تناوبی با شدتهای متفاوت بر بیان ژن عامل محرک کاهش اکسیژن در زنان میانسال و ارتباط با پاسخ تون اتونومیک قلبی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
فاکتور القای هایپوکسی-1،سیستم اتونوم قلبی،HIIF، تجهیزات حفاظ تنفسی، Coid-19
سال 1402
پژوهشگران نفیسه نصراللهی بروجنی(دانشجو)، خدیجه نصیری(استاد مشاور)، ولی اله دبیدی روشن(استاد راهنما)

چکیده

1