07 خرداد 1402
طاهر صفرراد

طاهر صفرراد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقلیم شناسی کاربردی در برنامه ریزی محیطی
تلفن: 09370286321
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان محاسبه شاخص انديس بهينه براي پايش آلودگي منابع آب با تصاوير ماهواره ايي، مطالعه موردي حوزه درياي عمان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سنجش از راه دور، شاخص فاکتور بهینه، رفتار طیفی، آب شور و شیرین
مجله هیدروفیزیک
شناسه DOI
پژوهشگران مجید حسینی حمید (نفر اول) ، محمد اکبری نسب (نفر دوم) ، طاهر صفرراد (نفر سوم)

چکیده

امروزه، یکی از مشکلات مهم جهان به خصوص ایران بحران آب می باشد؛ در این مقاله با استفاده از تصاویر ماهواره ایی سنجنده لندست 5 و بررسی کمیت های آماری برای ترکیب باندها، به بررسی نحوه تمیز آب شور، آب ورودی رودخانه و فصلی در منطقه دریای عمان پرداخته شده است. در این تحقیق با استفاده از رفتار طیفی آب شور و شیرین، ناحیه فرکانسی قابل تمیز این دو پدیده، شناسایی شد و با بررسی کمیت های آماری همچون؛ شاخص فاکتوربهینه، ضریب همبستگی و انحراف معیار بهترین ترکیب رنگی که این دو پدیده را به خوبی تمیز می دهد، محاسبه شد. نتایج برای منطقه دریای عمان با استفاده از سنجنده لندست 5 که ترکیب 541 با شاخص فاکتور بهینه 35906/61 ، ضریب همبستگی 280219/2 و انحراف معیار 9121/139 بهترین ترکیب رنگی که دربردارنده بیشترین اطلاعات در مورد این پدیده بوده و برای بالابردن کیفیت تصویر از بالاترین توان تصویری لندست 5 (288 بیتی) به کمک نمودار هیستوگرام بررسی شد. استفاده از تکنیک شاخص فاکتور بهینه به صورت کیفی می تواند بهترین تصویر رنگی مجازی برای منطقه مورد هدف را ارائه دهد.