1403/03/25
طاهر صفرراد

طاهر صفرراد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: ۰۱۱- ۳۵۳۰۲۶۲۳

مشخصات پژوهش

عنوان
آشکارش جبهه های ساحلی خلیج عمان و فارس با الگوریتم کنی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
الگوریتم کنی، ماهواره ی مودیس، جبهه های دمایی، خلیج فارس و دریای عمان، SST
سال 1395
مجله علوم و فنون دريايي
شناسه DOI
پژوهشگران محمد اکبری نسب ، هاجر کارمی ، طاهر صفرراد

چکیده

جبهه ها مناطق باریکی هستند که به علت اختلاف در چگالی، شوری یا دما در مرز بین دو توده ی آب تشکیل می شوند. در این مطالعه، با استفاده از داده های دمای سطح دریای ماهواره ی مودیس به صورت ماهانه در سال های 2013 تا 2014، با اعمال فیلتر گوسین و الگوریتم شناسایی لبه ای کنی (Canny)، جبهه های دمایی حوالی ساحل در دریای عمان و خلیج فارس شناسایی شدند. نتایج نشان دادند که حضور جبهه-ها در ماه های پاییزی اکتبر، نوامبر و دسامبر و نیز ماه های ژانویه و می در 2013 و در ماه های ژانویه، نوامبر و دسامبر در 2014 در جنوب ایران محسوس تر است. در دریای عمان به علت مونسون زمستانی در ماه های سرد سال نظیر دسامبر، ژانویه و فوریه تعداد جبهه ها حداقل و به علت مونسون تابستانی در ماه های گرم سال یعنی ژوئن، ژوئیه و اوت تعداد جبهه ها حداکثر است. جبهه ی پایدار و منسجمی در نزدیکی اروند رود در خلیج فارس دیده شد که حضورش در ماه های سرد سال بیشتر است. در ماه های زویئه، اوت و آوریل 2013 و 2014 این جبهه تقریبا ناپدید می شود. یک جبهه ی پایدار دیگر نیز در دریای عمان و در جنوب افغانستان شناسایی شد. بیشترین حضور این جبهه در 2013 در ماه های گرم ژوئن، سپتامبر، اکتبر و می و در 2014 در ژوئن، اوت و اکتبر است.