1403/03/31
طاهر صفرراد

طاهر صفرراد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: ۰۱۱- ۳۵۳۰۲۶۲۳

مشخصات پژوهش

عنوان
آشکارسازی خطوط ساحلی با تکنیک پردازش تصویر ماهواره ای
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
آشکارساز لبه، خط ساحلی، سنتینل، PSNR ،NDVI ، 2، لندست A
سال 1396
مجله پژوهش هاي فرسايش محيطي
شناسه DOI
پژوهشگران محمد اکبری نسب ، طاهر صفرراد ، مهدی اکبرزاده

چکیده

ظارت بر نواحی ساحلی از عوامل مهم در مدیریت منابع طبیعی است. خط ساحلی تحت­تأثیر پارامترهایی مانند زمین شناسی، هیدرولوژی، اقلیمی، پوشش­گیاهی، عوامل انسانی، هیدرودینامیک محیط، مورفولوژی منطقه و غیره همواره در تحول است. هدف از این پژوهش، آشکارسازی ساحل، خط ساحلی و تغییر آنها در بازه ی زمانی کلی و مقطعی بین سال های 2001، 2009 و 2016 میلادی در منطقه ی میانکاله در جنوب شرقی دریای خزر است. در این مطالعه، داده ها از سه ماهواره ی لندست[1] و ماهواره ی سنتینل-A2[2] استخراج، سپس شاخص تفاضلی نرمال شده ی گیاهی[3]، برای هر یک از داده ها محاسبه شد. برای شناسایی محدوده ی خشکی، تصویر 0