07 خرداد 1402
طاهر صفرراد

طاهر صفرراد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقلیم شناسی کاربردی در برنامه ریزی محیطی
تلفن: 09370286321
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي شاخص مناسب آشكارسازي لكه نفتي با استفاده از تصاوير ماهواره Sentinel-2 (مطالعه موردي خليج فارس 26 بهمن 94)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
لکه های نفتی، سنجش از راه دور، شاخص فاکتور بهینه، شاخص تفاضلی استاندارد شده آب، سنجند
مجله اقیانوس شناسی
شناسه DOI
پژوهشگران نادیا طالب پور (نفر اول) ، طاهر صفرراد (نفر دوم) ، محمد اکبری نسب (نفر سوم) ، معصومه رسولیان (نفر چهارم)

چکیده

پژوهش پیش رو سعی دارد با استفاده از تصاویر سنجنده Sentinel-2 و بهره گیری از ویژگی­ های رفتار طیفی نفت با تاکید بر کمیت های آماری، به آشکارسازی لکه نفتی ایجادشده در حادثه نشت نفت از سکوی پارس جنوبی در تاریخ 26 بهمن 94 واقع در منطقه خلیج فارس بپردازد. در این راستا بعد از اخذ تصاویر مربوطه، پیش پردازش های مورد نیاز شامل تصحیحات هندسی و رادیومتریک روی تصاویر انجام شدند. با استفاده از منحنی رفتار طیفی نفت و آب و همچنین شاخصOIF، ترکیب های رنگی بهینه تشخیص داده شدند. با محاسبه شاخصNDWI و اعمال آستانه هایی روی آن، لکه ی نفتی به طور دقیق آشکارسازی گردید. نتایج این پژوهش مشخص نمود که الزاماً OIF بیشتر به معنای ترکیب مناسب تر نخواهد بود و لازم است که ترکیب های بهینه بر اساس نمودار رفتار طیفی و شاخص های تاثیرگذار در آشکارسازی لکه نفتی مورد توجه قرار گیرند که این امر افزایش دقت در آشکارسازی را موجب خواهد شد.