07 خرداد 1402
طاهر صفرراد

طاهر صفرراد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقلیم شناسی کاربردی در برنامه ریزی محیطی
تلفن: 09370286321
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش عناصر اقلیمی در شکل گیری معماری بومی شهر قائمشهر
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
عناصر اقلیمی، باد، معماری بومی، قائمشهر
پژوهشگران طاهر صفرراد (نفر اول) ، مبینا قلی نژاد (نفر دوم)

چکیده

پژوهش حاضر سعی دارد نقش عناصر اقلیمی در شکل گیری معماری بومی شهرستان قائمشهر را مورد مطالعه قرار دهد. دراین راستا از داده های باد، دما و بارش مربوط به ایستگاه سینوپتیک قائمشهر در طی دوره زمانی 2010-1984 استفاده شده است. دراین تحقیق به نقش مهم و تأثیرگذار عوامل اقلیمی در معماری بومی پرداخته شده است. از طریق تحلیل داده های اقلیمی در یک دوره آماری 26 ساله و مشاهده و ثبت پلان بناهای قدیمی که طی زمان دستخوش تغییر نشده بودند مشخص شد ساختمان های قدیمی مطابق اقلیم بنا شده اند. در بین عناصر اقلیمی، باد به عنوان مهم ترین عامل در معماری بومی محسوب می شود به گونه ای که جهت قرارگیری پنجره ها متناسب با باد مطلوب در فصل گرم بوده است، از طرف دیگر سعی شده است تا از ورود باد مزاحم در فصل سرد ممانعت به عمل آید. ایجاد کوران در فضاهای داخلی و محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب طی فصل گرم جزء اولویت اول این خانه ها بوده به گونه ای که در تمامی پلان های مشاهده شده، بیشترین پنجره ها رو به غرب و شرق هماهنگ با جهت باد غالب در این فصل بوده است. قرار ندادن ورودی و پنجره در دیوارهای رو به جنوب جهت در امان ماندن از تابش های شدید خورشید طی فصل گرم بوده است از دیگرسوی، برای کسب انرژی خورشید طی فصل سرد دیوارهای رو به غرب را باز گذاشته اند.