20 خرداد 1402
محمود تاجبخش

محمود تاجبخش

مرتبه علمی: استاد
نشانی: ایران- استان مازندران- شهرستان بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی آلی
تلفن: 09111146981
دانشکده: دانشکده شیمی

مشخصات پژوهش

عنوان Amine modified nanozeolites for the three component synthesis of chromenes
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
Amine modified nanozeolites, One-pot reaction, Three-component, 4-Hydroxycoumarin, Diethylenetriamine, Chromenes
مجله RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES
شناسه DOI https://doi.org/10.1007/s11164-019-03858-5
پژوهشگران فاطمه بابایی (نفر اول) ، سکینه اصغری قراخیلی (نفر دوم) ، محمود تاجبخش (نفر سوم)

چکیده

New amine modified nanozeolites were prepared and characterized using FT-IR, TGA, DTG, SEM, and TEM. Then the synthesized nanozeolites were employed as novel, recyclable and safe catalysts for the one-pot, three-component condensation of 4-hydroxycoumarin with aldehydes and malononitrile to produce new and known pyrano[2,3-c]chromenes as potent biologically active compounds. This novel method has many advantages, such as high product yield and a simple work-up procedure.