1403/03/31
محمود تاجبخش

محمود تاجبخش

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 09111146981

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز چند جزیی ترکیبات آلی جدید نظیر مشتقات اکسیندول و تیازولیدینون در مجاورت کاتالیزگرهای نانو ذرات اکسید فلزی و نیز نانو سیلیکای عامل دار
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
-
سال 1394
پژوهشگران نرگس شریعتی(دانشجو)، سکینه اصغری قراخیلی(استاد مشاور)، محمود تاجبخش(استاد مشاور)، ربابه بهارفر(استاد راهنما)

چکیده

-