20 خرداد 1402
محمود تاجبخش

محمود تاجبخش

مرتبه علمی: استاد
نشانی: ایران- استان مازندران- شهرستان بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی آلی
تلفن: 09111146981
دانشکده: دانشکده شیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و شناسایی نانوکاتالیزگرهای CuO و Ag بر پایه زئولیت HZSM-5 وکمپلکس کلرومتیل پلی استایرن با پالادیم و کاربرد آنها در سنتز ترکیبات آلی نظیر تترازولها، فرمامیدها و کاهش رنگهای آلی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تترازول ها، فرمامیدها، احیای رنگهای آلی، کاتالیزگرهای ناهمگن
پژوهشگران تقی عزیز کمالی (دانشجو) ، محمود تاجبخش (استاد راهنما) ، حشمت اله علی نژاد (استاد راهنما) ، سکینه اصغری قراخیلی (استاد مشاور) ، محمود نصرالله زاده (استاد مشاور)

چکیده

در این پژوهش نانواکسید مس و نقره برروی بستر زئولیتHZSM-5 و کمپلکس کلرومتیل پلی استایرن با پالادیم بعنوان کاتالیزگر با روشهای اشباع مرطوب ، سنتز زیستی و مکانوشیمیایی تهیه و بوسیله آنالیزهای XRD ، FT-IR ، NH3 -TPD ، TEM ، AAS ، TGA-DTG و BET شناسایی شدند. فعالیت کاتالیزگری نانوCuO/HZSM-5 در واکنشهای آلی نظیر N - فرمیل دار کردن آمینها و سنتز انواع تترازولها مورد بررسی قرار گرفت.N - فرمیل دار کردن آلکیل و آریل آمینها در مجاورت نانو کاتالیزگرCuO/HZSM-5 تحت شرایط بدون حلال مورد بررسی قرار گرفت.