20 خرداد 1402
محمود تاجبخش

محمود تاجبخش

مرتبه علمی: استاد
نشانی: ایران- استان مازندران- شهرستان بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی آلی
تلفن: 09111146981
دانشکده: دانشکده شیمی

مشخصات پژوهش

عنوان Efficient synthesis of 3,3-di(indolyl)oxindoles catalyzed by sulfonic acid-functionalized mesoporous silica nanoparticles (SAMSNs) in aqueous media
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
3,3-di(indolyl)oxindoles Indole Sulfonic acid-functionalized mesoporous silica nanoparticles (SAMSNs
مجله RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES
شناسه DOI
پژوهشگران ابراهیم مهراسبی (نفر اول) ، یعقوب صرافی (نفر دوم) ، محمود تاجبخش (نفر سوم)

چکیده

An efficient protocol has been developed for the aqueous-mediated synthesis of 3,3-di(indolyl)oxindole derivatives via the electrophilic substitution reaction of indoles with various isatins using sulfonic acid-functionalized mesoporous silica nanoparticles (SAMSNs) as a recoverable heterogeneous acid catalyst. This catalyst can be reused several times without significant loss of activity.