20 خرداد 1402
محمود تاجبخش

محمود تاجبخش

مرتبه علمی: استاد
نشانی: ایران- استان مازندران- شهرستان بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی آلی
تلفن: 09111146981
دانشکده: دانشکده شیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و کاربرد نانو کاتالیزگرهای قابل باریافت مغناطیسی عامل دار شده با گروه های آلی سنتز برخی ترکیبات آلی مانند آزول ها
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تری آزول اَ ، نانو کامپوزیت مغىاطیسی، اکسیذ گرافن، پلی اکریلات
پژوهشگران احمد باقرنتاج (دانشجو) ، محمود تاجبخش (استاد راهنما) ، یعقوب صرافی (استاد مشاور)

چکیده

تری آزول ها بواسطه کاربرد های گسترده مورد توجه قرار گرفتند. واکنش حلقه زایی آزید- آلکین کاتالیز شده توسط مس (I) امکان تهیه عملی و کارآمد 1،2،3-تری آزول های 1،4-دو استخلافی را فرآهم می آورد که از طریق روش های گرمایی هویزگن متداول کاتالیز نشده (عدم حضور کاتالیست) قابل تهیه نمی باشد. به منظور قابلیت بازیافت مجدد.،گونه مس روی سطوح مختلف نظیر کربن فعال، سیلیکا تثبیت شده است. در این کار ، فلزات تثبیت شده تثبیت شده بر نانو ذرات گرافن مغناطیسی عامل دار شده با پلی اکریلات (mGO@PAM) (M:Cu(II),Cu(I),Ni(II),Co(II),Fe(II)) تهیه شده و به عنوان نانو کاتالیست برای تهیه مکان گزینی 1،2،3-تری آزول های 1،4-دو استخلافی در محیط آبی (شمای 1) مورد استفاده قرار گرفت . این پروتکل فرآیندی ایمن و پاک می باشد و می تواند جهت تهیه گستره متنوعی از محصولات با راندمان خوب تا عالی به کار رود علاوه بر این می توان با استفاده از مگنت ساده از محیط واکنش بازیابی وچندین بار بدون کاهش قابل توجه در فعالیت آن ، مورد استفاده مجدد قرار گیرد.