1403/03/07
طاهره عزیزی

طاهره عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک نظری
تلفن: 35302480

مشخصات پژوهش

عنوان
رابطه بین آمار تسالیس و کانیاداکیس در مطالعه آنتروپی سیاه چاله‌ها
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
سیاه چاله‌ها، آنتروپی، ابر آمار، تسالیس، کانیاداکیس
سال 1402
پژوهشگران سیداحسان سیدی بابلی(دانشجو)، طاهره عزیزی(استاد مشاور)، محمد رضا پهلوانی(استاد مشاور)، جعفر صادقی(استاد راهنما)

چکیده

در این پایان‌نامه به بررسی رابطه بین آمار تسالیس و کانیاداکیس در مطالعه آنتروپی سیاه چاله‌ها پرداخته می‌شود. در ابتدا مروری بر روی سیاه چاله‌ها و آنتروپی آنها صورت می‌گیرد. سپس به تفصیل روی آمار تغییر شکل یافته که از حسابان غنی برخوردار است، متمرکز می‌شویم و نشان می‌دهیم که پارامتر تغییر شکل نقش اساسی در فرم لگاریتم بازی می‌کند . در درجه اول ما دما و آنتروپی سیاه چاله‌ها را با استفاده از آمار معمولی بدست می‌آوریم، (بولتزمن-گیبس ) و قانون تقسیم انرژی را برای آنها تحقیق می‌کنیم . سپس سعی می‌کنیم در اینجا از آمار تعمیم یافته استفاده کنیم، (کانیاداکیس) و قانون تقسیم انرژی را برای آن تحقیق نموده و با حالت آمار معمولی مقایسه کنیم . نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که آمار کانیاداکیس می‌تواند به خوبی آنتروپی سیاه چاله‌ها را توصیف کند. همچنین مشاهده می‌شود که قانون تقسیم انرژی در آمار کانیاداکیس با قانون تقسیم انرژی در آمار بولتزمن-گیبس متفاوت است.