1403/03/07
طاهره عزیزی

طاهره عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک نظری
تلفن: 35302480

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل نمایی جدید از گرانش اصلاح شده f(R)
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
گرانش اصلاح شده، کیهانشناسی، سیستمهای دینامیکی
سال 1402
پژوهشگران امیرحسین رضایی ، طاهره عزیزی ، نرگس رشیدی تلوکی

چکیده

در این مقاله ما مدل جدیدی از گرانش اصلاح شده به شکل f(R)=(1/ 𝜶)(e^( 𝜶R)-1) که در آن 𝜶 پارامتری با بُعد مجذور طول است را معرفی کرده و بعضی از جنبه های این مدل را مورد بررسی قرار میدهیم. از جمله به مطالعه حل استاتیک مدل مربوط به فضای شوارتزشیلد-دو سیت ه میپردازیم. همچنین پایداری ماده در این مدل را بررسی می کنیم. پس از نوشتن معادلات فریدمن تعمیم یافته، با استفاده از رهیافت سیستمهای دینامیکی، به تجزیه و تحلیل فضای فاز کمیتهای مدل پرداخته و پایداری نقاط بحرانی مربوطه را بررسی میکنیم.