1403/04/25
جواد تقی زاده

جواد تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 01135302175

مشخصات پژوهش

عنوان
وتوی رئیس جمهور در حقوق ایالات متحده آمریکا
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
وتو، رئیس جمهور، کنگره، قانون اساسی، ایالات متحده آمریکا
سال 1399
مجله تحقيقات حقوقي
شناسه DOI
پژوهشگران جواد تقی زاده ، مرتضی نجابت خواه ، الیاس کلکلی

چکیده

قانون اساسی آمریکا وظیفه امضای طرح های مصوب کنگره را به رئیس جمهور واگذار کرده است. رئیس جمهور می تواند ظرف مهلت ده روز طرح مصوب کنگره را امضا نماید که در نتیجه آن، مصوبه به قانون تبدیل می شود. اگر رئیس جمهور ظرف این مدت مصوبه را به هر دلیل رد کند و به مجلس منشآ برگرداند به این اقدام رئیس جمهوری وتوی عادی می گویند. مجلسین می توانند پس از بررسی مجدد با دو سوم آرای اعضا بر مصوبه قبلی خود اصرار کنند که در این صورت وتوی رئیس جمهور بی اثر شده و مصوبه کنگره بدون نیاز به امضای رئیس جمهور، قانون می شود. اگر مهلت ده روزه رئیس جمهور بگذرد و رئیس جمهور امضا یا وتوی خویش را اعلام نکند و حال آنکه کنگره در اجلاسیه است، مصوبه به قانون تبدیل می شود ولی اگر کنگره در اجلاسیه نباشد، مصوبه به قانون تبدیل نمی شود که به آن وتوی جیبی می گویند. لذا وتوی جیبی در زمان تعطیلی های بین اجلاسیه ای و نهایی کنگره امکان پذیر است ولی در زمان تعطیلی های درون اجلاسیه ای کنگره امکان-پذیر نیست و مغایر قانون اساسی است. دیوان عالی به صراحت وتوی جزیی مصوبات کنگره را مغایر قانون اساسی اعلام کرده است.