1402/12/13
جواد تقی زاده

جواد تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 01135302175

مشخصات پژوهش

عنوان
نظارت اساسی دادگاه عالی قانون اساسی مصر بر اعمال یکجانبه اداری
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
.
سال 1397
مجله حقوق اداري
شناسه DOI
پژوهشگران وحید باکویی کتریمی ، مرتضی نجابت خواه ، جواد تقی زاده

چکیده

.