1402/12/12
جواد تقی زاده

جواد تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 01135302175

مشخصات پژوهش

عنوان
امکان سنجی صلاحیت مقررات گذاری شورای نگهبان
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
.
سال 1396
مجله مطالعات حقوق تطبيقي معاصر
شناسه DOI
پژوهشگران میثاق ذاکرعباسی ، مرتضی نجابت خواه ، جواد تقی زاده

چکیده

.