1403/04/01
جواد تقی زاده

جواد تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 01135302175

مشخصات پژوهش

عنوان
اسباب انحلال شوراهای محلی در حقوق ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
انحلال، شوراهای محلی، قانون اساسی
سال 1396
مجله تحقیقات حقوقی
شناسه DOI
پژوهشگران جواد تقی زاده ، مرتضی نجابت خواه ، کوثر آملی جلودار

چکیده

اسباب انحلال شوراهای محلی را می توان به اسباب قهری و اسباب ارادی تقسیم نمود. انحلال قهری خود به خود یا به حکم قانون انجام می پذیرد و اراده مرجع یا مقامی در وقوع آن دخالت ندارد. انحلال واحد تقسیمات کشوری و همچنین فوت، استعفا یا سلب عضویت تمام اعضای اصلی و علی البدل شورا، امکان انحلال قهری شورای محلی را فراهم می نمایند، اگرچه قانون در مورد انحلال شورایی که حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات را به دلیل فوت، استعفا یا سلب عضویت اعضای اصلی و علی البدل از دست بدهد ابهام دارد. انحلال ارادی شورای محلی پس از احراز انحراف از وظایف قانونی در مرجع صالح انجام می شود. مقنن اساسی صرفا انحراف از وظایف قانونی را سبب انحلال شورای محلی اعلام کرده است اما مقنن عادی با درج اصطلاحات مبهم دایره انحلال پذیری شورای محلی را گسترش داده است.