1402/12/12
جواد تقی زاده

جواد تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 01135302175

مشخصات پژوهش

عنوان
مساله نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
قضات محاکم، صیانت از قانون اساسی، قوانین عادی، مبانی نظری
سال 1394
مجله راهبرد
شناسه DOI
پژوهشگران عادله قلی زاده ، مرتضی نجابت خواه ، جواد تقی زاده

چکیده

نظام حقوقی ایران با پیروی از اصل سلسله مراتب قواعد حقوقی، نهادهایی را جهت صیانت از قانون اساسی در برابر قوانین و مقررات پیش بینی کرده است. با وجود این، وضعیت صیانت از قانون اساسی در ایران مطلوب نیست زیرا قلمروی صلاحیت نهادهای ناظر اساسی به همه ی هنجارهای موجود در نظام حقوقی تسری پیدا نمی کند. به طور مثال شورای نگهبان صرفاً نهاد نظارت اساسی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است و نظارت وی هنجارهای مصوب سایر هنجارسازان حقوقی را در بر نمی گیرد. همچنین نظارت دیوان عدالت اداری بر هنجارهای اجرایی است و به هنجارهای قانونی تعمیم پیدا نمی کند. هنجارسازان متعدد و فقدان نظارتی جامع بر فعالیت آنها، سبب ورود و حضور هنجارهای مغایر با قانون اساسی در نظم حقوقی ایران می گردند. این مغایرت ها بیشتر در مرحله ی اجرا برای مأمورین اجرای قوانین ظاهر می شوند. قضات محاکم یکی از مجریان قوانین می باشند که ممکن است با هنجارهای مغایر با قانون اساسی مواجه گردند. این پژوهش دلایل موافقان و مخالفان نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی را بررسی می کند. نتیجه مقاله پذیرش صلاحیت نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی است.