1403/04/25
محمد رضا طبیبی

محمد رضا طبیبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 2574

مشخصات پژوهش

عنوان
عوامل موفقیت در مذاکرات تجاری در سطح بین المللی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فرهنگ؛ مذاکره؛ مذاکرات تجاری؛ مذاکرات تجاری بین الملل
سال 1395
پژوهشگران زهرا تیموری ، محسن علیزاده ثانی ، محمد رضا طبیبی

چکیده

فرآیند مذاکره، مهمترین عامل در پیش بینی موفقیت یا شکست در مذاکرات تجاری محسوب می شود، همچنین فرآیند مذاکره در فرهنگ های مختلف متفاوت است و تجار سایر کشورها باید این تفاوت ها را درک کرده تا بتوانند در جریان مذاکرات بین المللی خود پیروز گردند. هنگامی که مذاکرات بین تجار دو کشور با سابقه فرهنگی متفاوت صورت گرفت، عدم توجه به این تفاوت ها می تواند در فرآیند مذاکرات به عنوان مانعی برای موفقیت در مذاکرات تجاری اثر گذارد. جریان موثر فرآیند مذاکره می تواند تعیین کننده موفقیت یک مذاکره باشد. ارزش ها و هنجارهایی که شامل فرهنگ هستند، می تواند در مذاکره قوی تر یا ضعیف تر تاثیر بگذارد هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل موفقیت در فرآیند مذاکره تجاری بین المللی با بازرگانان سایر کشورها می باشد. دانش درخصوص عواملی که میتواند بر موفقیت یا شکست شرکتهایی که وارد مذاکرات تجاری بینالمللی با یکدیگر میشوند، بینشی نه فقط درخصوص مذاکره به طور خاص، بلکه درخصوص چگونگی رسیدن به روابط تجاری موفق و طولانی با سایر کشورها به طور کلی ارائه میدهد. کشورها برای مذاکره با یکدیگر باید درک درستی از سبک مذاکره، فرهنگ و رفتار مذاکره داشته باشند. به همین علت این مقاله عوامل موفقیت در مذاکرات تجاری بین الملل را شناسایی کرده تا به روند موفقیت مذاکرات تجاری تاجران کمک کند. در این مقاله به بررسی فرهنگ، مذاکرات تجاری، مذاکرات تجاری بین المللی، اثرات فرهنگ بر مذاکرات تجاری بین الملل ،چارچوب مذاکرات تجاری بین الملل، تاکتیک ها و استراتژی های مذاکرات تجاری میان فرهنگی و عوامل موفقیت آمیز در مذاکره تجاری بین الملل پرداخته است.