1403/04/25
محمد رضا طبیبی

محمد رضا طبیبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 2574

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه چارچوبی جهت ارزیابی و انتخاب بازارهای هدف بین المللی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بازاریابی بین المللی 1، بازار هدف 2 صادراتی، انتخاب بازارهای بین المللی
سال 1394
پژوهشگران مهرداد مدهوشی ، محمد رضا طبیبی ، فاطمه خزایی

چکیده

شرکت ها برای باقی ماندن در صحنه رقابت در هزاره جدید ناگزیر از تعامل با بازارهای جهانی هستند. در فرآیند بازاریابی بین المللی می توان انتخاب بازارهای صادراتی را به عنوان حساس ترین فعالیت ها نام برد. این امر مستلزم شناسایی و ارزیابی بازارهای مختلف و نهایتاً انتخاب مناسب ترین بازار برای صادرات است. ارزیابی اطلاعات در مورد بازارها، تعیین کننده موفقیت و شکست کشور هاست. در انتخاب بازارهای بین المللی متغیرهای مختلفی تأثیر گذار هستند. عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، قانونی معیارهایی هستند که تصمیم گیرندگان در انتخاب بازارهای بین المللی آن ها را لحاظ می کنند و برای هر کدام اهمیت متفاوتی قائل می شوند. در این مقاله با بررسی ادبیات مرتبط با انتخاب بازارهای بین المللی تلاش شده تا عواملی که بر انتخاب بازارهای بین المللی موثرند در هشت بعد و در قالب چارچوبی به منظور ارزیابی و انتخاب بازارهای بین المللی جهت کمک به تصمیم گیرندگان و مدیران ارائه گردد.