1403/04/25
محمد رضا طبیبی

محمد رضا طبیبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 2574

مشخصات پژوهش

عنوان
پیشنویس مقاله ارائه شده ثبت شده در 1395/11/22 10:50:34 ب.ظ
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تفاوت فرهنگی؛ هوش فرهنگی؛ اثربخشی هوش فرهنگی؛ مذاکرات تجاری.
سال 1395
پژوهشگران محمد رضا طبیبی ، محسن علیزاده ثانی ، رقیه محمدنژاد

چکیده

با گسترش فعالیت های تجاری، نیاز به قابلیتی که مدیران را در ارتباطات و مذاکرات پیچیده به دلیل تفاوت های فرهنگی پیش رو یاری رساند، بیش از بیش احساس می شود. مدیران علاوه بر برخورداری از مهارت های فردی و فنی بالا، از هوش فرهنگی به عنوان قابلیت و مهارتی اکتسابی که تهدیدهای شرکت را تبدیل به فرصت هایی ارزشمند در مذاکرات تجاری کنند،می توانند برخوردار شوند.در این مقاله که با روش توصیفی انجام شده است، پس از شرح مفاهیم و اصطلاحات پایه ای، با هدف آگاه سازی مدیران به بررسی تأثیر هوش فرهنگی در مذاکرات تجاری و به ارائه چارچوب پیشنهادی، می پردازد و در پایان، به متغییر هوش فرهنگی به عنوان یک عامل کلیدی، اثرگذار و تعیین کننده برای مدیران در مذاکرات پیچیده تجاری تأکید می شود.