1403/04/25
محمد رضا طبیبی

محمد رضا طبیبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 2574

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه تطبیقی برون سپاری فعالیتها در سازمانهای دولتی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
مطالعه تطبیقی، برون سپاری، سازمان های دولتی
سال 1396
پژوهشگران مرتضی موقر ، محمد رضا طبیبی ، فاطمه ایزدی

چکیده

در سال های اخیر برخی از سازمان های دولتی به منظور بهبود کیفیت خدمات و محصولات، کاهش هزینه ها و زمان تولید و بطور کلی افزایش اثربخشی سازمان، اقدام به برون سپاری به بخش خصوصی نموده اند و چنین به نظر می رسد که سازمان ها با برون سپاری فعالیت های خود به شرکت های خصوصی بهتر می توانند بر روی فعالیت هایی که ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کنند تمرکز کرده و بدین طریق اثربخشی فعالیت های خود را به حداکثر برسانند. یک علت عمده در افزایش به کارگیری فزاینده برون سپاری در سازمان های دولتی، تغییر و تحولات محیطی وتأثیر آن بر دانش و عملکرد سازمان است. هدف پژوهش تعیین بهترین و مناسب ترین معیار برای انجام برون سپاری مناسب در فعالیت های قابل واگذاری خاص سازمان های دولتی می باشد. در این تحقیق از روش توصیفی استفاده شده است که داده های آن با استفاده از تحقیقات گذشته در این زمینه جمع آوری شده است و همچنین با توجه به تحقیقات گذشته در این زمینه، بسیاری از نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت بین برون سپاری و افزایش کیفیت خدمات و کاهش در هزینه ها همچنین تخصیص بهینه ی منابع و افزایش بهره وری و سودآوری وجود دارد.