1403/04/25
محمد رضا طبیبی

محمد رضا طبیبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 2574

مشخصات پژوهش

عنوان
اولویت بندی فعالیت‌های قابل برون سپاری در سازمان زندان‌های کشور
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
برون سپاری، خدمات، سازمان زندانهای کشور
سال 1396
پژوهشگران فاطمه ایزدی(دانشجو)، محمد رضا طبیبی(استاد مشاور)، مرتضی موقر(استاد راهنما)

چکیده

طی سالهای اخیر مسائلی چون بزرگ شدن پروژه ها، افزایش هزینه‌ها و محدودیت های قانونی سبب شده گزینه برون سپاری نقش پررنگ تری را در برخی از فعالیتها داشته باشد. مدیران ناگزیرند برای دستیابی به سرعن بیشتر و هزینه پایین تر و تمرکز بر فعالیت های اصلی به استراتژی های نوین روی آورند. رشد سریع تکنولوژی، افزایش سرعت و تغییرات محسوس در اکثر فعالیت های تخصصی و آیتم های کاری و گسترش فصل های مشترک با شرکتهای دیگر تمایل مدیران را برای ایجاد بازار مشترک با پیمانکاران بیشنر میکند. برون سپاری به عنوان یک ابزار اجرایی ساده و اقتصادی روز به روز کلربردهای بیشتری پیدا میکند. مدیران تجاری و صنعتی ضمن آنکه علاقه مندند از استراتژی برون سپاری استفاده کنند اما در عمل با مسائل و مشکلات مفهومی متنوعی در این زمینه روبرو هستندو متاسفانه مطالعات علمی معدودی در زمینه برون سپاری خدمات موجود است. در حالیکه پژوهش های آکادمیک قابل ملاحظه ای در زمینه استفاده از برون سپاری در فعالیت های ساخت محصول موجود می باشد. در این تحقیق سعی شده است با ارائه چارچوبی از معیارها و سنجه های برون سپاری و با استفاده از رویکرد ترکیبی ANP و VIKOR فازی به ارزیابی و مقایسه فعلیتهای برون سپاری در سازمان زندان های کشور پرداخته شود. بدین منظور، ضمن مطالعه و بررسی ادبیات موضوع، جمع آوری داده های طی سه مرحله و از طریق سه نوع پرسشنامه و نظرخواهی از خبرگان و کارشناسان، شامل خبرگان دانشگاهی و خبرگان سازمانی انجام پذیرفت. با توجه به نتایج به دست آمده از تعیین درجه اهمیت معیارها، معیار تمرکز استراتژیک بر شایستگی های بنیادی و صرفه جویی مالی به عنوان معیارهای مهم برون سپاری شناخته شدند. همچنین یافته ها حاکی از آن است که بخش خدمات در سازمان جهت برون سپاری از دیدگاه خبرگان بالاترین اولویت را داراست.