1403/04/25
محمد رضا طبیبی

محمد رضا طبیبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 2574

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عوامل موثر بر انتخاب برند داخلی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
هویت فرهنگی,میهن گرایی مصرف کننده,تمایل به خرید برند داخلی
سال 1395
پژوهشگران میثم شیرخدایی ، محمد رضا طبیبی ، سولماز صنوبر

چکیده

امروزه مصرف کنندگان امکان انتخاب های وسیعی از مین کالا های ساخت داخلی و یا خارجی دارند.که این امر با افزایش تجارت بین الملل و گشوده شدن بازار کشورها بر روی محصولات خارجی میسر گردیده است.این عامل پژوهشگران را بر آن داشته تا مطالعه کنند مصرف کنندگان با خصوصیات جمعیتی متفاوت در عمل با توجه به ارزش ها و گرایش های خود از یک طرف و ادراک از کیفیت و ارزش کالاهای مختلف از سوی دیگر چگونه اقدام به خرید می کنند.آیا عامل کشور سازنده را در هنگام خرید مدنظر قرار می دهند و خرید کالای داخلی را بر کالای خارجی ترجیح می دهند یا صرفا به ارزش های درک شده از کالا توجه می کنند و نسبت به مفهوم میهن گرایی مصرف کننده و هویت فرهنگی بی اعتنا می باشند.در این پژوهش از طریق بررسی اسناد و متون مربوط به حوزه ی بازاریابی و رفتار مصرف کننده به بررسی دو عامل روانشناختی موثر بر انتخاب برند داخلی پرداخته شده است.این دو عامل میهن گرایی مصرف کننده و هویت فرهنگی است.برای افزایش تمایل به برند داخلی باید این دو عامل را بهبود ببخشیم.