09 فروردین 1402
سيد يوسف موسي زاده موسوي

سید یوسف موسی زاده موسوی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران- پردیس دانشگاهی، دانشکده فنی مهندسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق قدرت
تلفن: 01135305174
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی برق-قدرت ، علم و صنعت ایران ، ایران (1391 - 1396)
  عنوان رساله: کنترل مبدل های واسط منابع تولید پراکنده و ذخیره ساز انررژی در ریزشبکه در حضور بارهای غیر خطی و نامتعادل
 • فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت ، صنعتی امیر کبیر ، ایران (1389 - 1391)
  عنوان پایان‌نامه: اتصال سیستم فتوولتائیک به شبکه از طریق مبدل چند سطحی
 • لیسانس مهندسی برق-قدرت ، دانشگاه مازندران ، ایران (1385 - 1389)
  عنوان پایان‌نامه: هارمونیک ها و اثرات آن در شبکه قدرت و طراحی فیلتر فعال هارمونیکی
بیشتر

علایق پژوهشی

 • ریزشبکه ها و شبکه های توزیع فعال
 • کیفیت توان
 • شبکه های هوشمند
 • انرژیهای تجدیدپذیر
 • تولید پراکنده
 • الکترونیک قدرت در سیستم های قدرت
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Saeed Golestan, Mohammad Reza Habibi, Seyyed yousef Mousazadeh Mousavi, Juan C. Vasquez, Josep M. Guerrero (2022) Quantum computation in power systems: An overview of recent advances Energy Reports: 9; 584-596
2
Younes Saeidinia, M. R. Arabshahi, Seyyed yousef Mousazadeh Mousavi, Manochehr Biglari (2022) Autonomous control of DC microgrid based on a hybrid droop control scheme for total generation cost and transmission power loss reduction ELECTRICAL ENGINEERING: 105; 1-17
3
Behnam Amini, Reza Roshanfekr, Ahmad Hajipoor, Seyyed yousef Mousazadeh Mousavi (2021) Interface converter control of distributed generation in microgrids using fractional proportional—Resonant controller ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH: Volume 194; 107097
4
Seyyed yousef Mousazadeh Mousavi, Alireza Jalilian, Mehdi Savaghebi, Josep M. Guerrero (2020) Secondary-control-based harmonics compensation scheme for voltage- and current-controlled inverters in islanded microgrids IET Renewable Power Generation: 14; 2176-2182
5
محمد امین رجبی نژاد، سید یوسف موسی زاده موسوی، علیرضا جلیلیان (1397) کاهش نوسانات توان خروجی منابع تولید پراکنده در ریزشبکهها با استفاده از سیستم ذخیرهساز انرژی باتری مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز: 48; 1549-1558
6
Seyyed yousef Mousazadeh Mousavi, Alireza Jalilian, Mehdi Savaghebi, Josep M. Guerrero (2018) Power quality enhancement and power management of a multifunctional interfacing inverter for PV and battery energy storage system International Transactions on Electrical Energy Systems: 23; 1-15
7
Seyyed yousef Mousazadeh Mousavi, Alireza Jalilian, Mehdi Savaghebi, Josep M. Guerrero (2018) Autonomous control of current-and voltage-controlled DG interface inverters for reactive power sharing and harmonics compensation in islanded microgrids IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS: 33; 9375 - 9386
8
Seyyed yousef Mousazadeh Mousavi, Mohamad Zabihi, Alireza Niknam Kumle (2018) Application of ABC algorithm for selective harmonic elimination switching pattern of cascade multilevel inverter with unequal DC sources International Transactions on Electrical Energy Systems: 28; 1-14
9
Seyyed yousef Mousazadeh Mousavi, Alireza Jalilian, Mehdi Savaghebi, Josep M. Guerrero (2018) Coordinated control of multifunctional inverters for voltage support and harmonic compensation in a grid-connected microgrid ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH: 155; 254-264
10
Seyyed yousef Mousazadeh Mousavi, Alireza Jalilian, Mehdi Savaghebi, Josep M. Guerrero (2017) Flexible Compensation of Voltage and Current Unbalance and Harmonics in Microgrids Energies: 10; 1-19
11
Saeed Golestan, Seyyed yousef Mousazadeh Mousavi, Juan C. Vasquez, Josep M. Guerrero (2017) A Critical Examination of Frequency-Fixed Second-Order Generalized Integrator-Based Phase-Locked Loops IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS: 32; 6666-6672
مقاله ارائه‌شده
1
سید یوسف موسی زاده موسوی، امیر خالدیان (1400) اتصال سیستم فتوولتائیک به شبکه جهت تولید توان بیشینه و جبران سازی هارمونیکی با روش کنترل مستقیم توان (DPC) نهمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، ایران¡ مشهد
2
مرتضی شعبان زاده، آرش صفوی زاده، سید یوسف موسی زاده موسوی، علیرضا بهمنیار (1399) امکان سنجی احداث آزمایشگاه شبیه ساز زمان-واقعی شبکه های الکتریکی مدرن در پژوهشگاه نیرو: لزوم مطالعات پیاده سازی ریزشبکه ها کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی، ایران¡ کاشان
3
امیر خالدیان، سید یوسف موسی زاده موسوی (1399) ارزیابی تاثیر کنترل فاز تریستوری جریان بالا بر کیفیت توان شبکه و ارائه راه کارهای عملی جهت بهبود کیفیت توان: مطالعه موردی دستگاه جوش نقطه ای اولین کسب و کار نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، ایران¡ بابل
4
امیر خالدیان، حسین فلاح زاده ابرقویی، سید یوسف موسی زاده موسوی (1399) طراحی ساختمان انرژی صفر به کمک پنل خورشیدی: مطالعه موردی ساختمان در شهر همدان اولین کسب و کار نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، ایران¡ بابل
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
سید یوسف موسی زاده موسوی (1400) بهبود هارمونیکی توسط مبدل های تولید پراکنده در ریزشبکه و شبکه توزیع فعال دانشگاه مازندران، دانشکده مهندسی و فناوری
2
سید یوسف موسی زاده موسوی (1400) چالش های اندازه گیری هارمونیک ها در شبکه های ولتاژ قوی و متوسط دانشگاه مازندران، دانشکده مهندسی و فناوری
3
سید یوسف موسی زاده موسوی (1399) آشنایی با شبکه های توزیع هوشمند انرژی، چالشها و پتانسل های آن دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مازندران
4
سید یوسف موسی زاده موسوی (1399) ریزشبکه و چالشهای کیفیت توان در آن دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مازندران
5
سید یوسف موسی زاده موسوی (1398) کیفیت توان در شبکه های توزیع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مازندران
6
سید یوسف موسی زاده موسوی (1398) ریزشبکه و کاربرد آن در کشتی های دریایی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مازندران