18 خرداد 1402
سميه نعمتي

سمیه نعمتی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی کاربردی
تلفن: 01135302419
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان Application of the second-kind Chebyshev polynomials for the nonlinear age-structured population models
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
Nonlinear age-structured population model, Second-kind Chebyshev polynomials, Operational matrix, Partial differential equations
مجله University Politehnica of Bucharest Scientific Bulletin-Series A-Applied Mathematics and Physics
شناسه DOI
پژوهشگران سمیه نعمتی (نفر اول) ، یداله اردوخانی (نفر دوم) ، ایرج محمدی (نفر سوم)

چکیده

In this paper, we will introduce a method to find a numerical solution of nonlinear age-structured population model using second-kind Chebyshev polynomials. This method convert the nonlinear age-structured population models to an equivalent differential equation. We introduce two variable second-kind Chebyshev polynomials and their basic properties. These properties will be used to reduce the obtained differential equation to the solution of a system of nonlinear algebraic equations. Numerical examples show the accuracy and applicability of our method.